Att arbeta som ett ackrediterat certifieringsorgan

För att bli ett ackrediterat certifieringsorgan krävs det att man uppfyller kraven för ISO 17065. Detta godkänns av SWEDAC som då säkerställer att vi arbetar enligt rätt rutiner och processer.

För att vi på SMAK Certifiering ska kunna utföra revisioner och certifiera kunder efter specifika standarder krävs det att vi är ackrediterade. Precis som vi utför kontroller av våra kunders verksamheter blir vi i vår tur kontrollerade av myndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SWEDAC. 

Christian Grandi är en av våra fantastiska medarbetare som gör detta möjligt. Christian arbetar som kvalitetsansvarig hos oss på SMAK Certifiering, och utan hans arbete hade vi aldrig kunnat göra det vi gör.

Som kvalitetsansvarig leder Christian kvalitetsarbetet, allt från att samordna interna- och externa revisioner till att se till att våra revisorer har rätt kompetenser och att samtliga genomgår relevanta utbildningar för sin behörighet för att kunna utföra olika certifieringar.

ISO 17065

Vi på SMAK Certifiering kontrollerar att våra kunders verksamheter uppfyller kraven för regelverk som certifieringen omfattar och SWEDAC i sin tur kontrollerar att vi utför kontrollerna på ett oberoende och och kompetent sätt enligt ISO 17065.

För att bli ett ackrediterat certifieringsorgan krävs det att man uppfyller kraven för ISO 17065. Detta godkänns av SWEDAC som då säkerställer att vi arbetar enligt rätt rutiner och processer. Som kvalitetsansvarig på SMAK Certifiering leder Christian Grandi kvalitetsarbetet och arbetar med att se till att alla kraven uppfylls.