Certifiering av restaurang och storhushåll

Du kan certifiera alla former av storhushåll, restauranger, caféer samt företag som levererar maträttskassar. Även mindre enheter som exempelvis gruppboenden och förskolor omfattas. 

Läs mer under:
Restaurang och storhushåll