Certifiering för lantbruk och trädgård

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP standarden. Det finns ett antal olika regelverk anpassat för olika produktionsinriktningar.

Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering

Har du ekologisk produktion kan du välja att certifiera enligt KRAV:s regelverk eller EU:s förordning om ekologisk produktion.

Läs mer under:
Ekologisk produktion – Lantbruk och trädgård

GLOBALG.A.P. är en global standard och kan vara en lösning för dig som exporterar.

Läs mer under:
GLOBALG.A.P. för import och export

För dig som vill kvalitetssäkra din hästverksamhet.

Läs mer under:
Certifiering av hästverksamheter

För dig som vill certifiera ditt packeri och/eller skaleri erbjuder vi standarden RIP.

Läs mer under:
RIP – riktlinjer för potatis-, frukt- och grönsakspackerier