Ekologiskt lantbruk och trädgård

SMAK Certifiering erbjuder EU-ekologisk certifiering och certifiering enligt KRAV:s regelverk vilket krävs om du benämner dina produkter som ekologiska.

För dig som har flera verksamhetsgrenar, olika produktionsplatser, eller önskar certifiering enligt flera standarder är du välkommen att kontakta oss för en offertförfrågan.


Kvalitet och konkurrenskraft!

Med rötterna i den svenska gröna näringen erbjuder vi certifieringstjänster till lantbruks- och livsmedelsföretag till konkurrenskraftiga priser.

Gör en intresseanmälan!


Stöd för lantbruksföretag

För att få full miljöersättning för ekologisk produktion krävs att du är certifierad.
Förutom att du ska följa EU:s regler för ekologisk produktion från och med 1 januari ska du också senast sista ansökningsdag för SAM-ansökan vara anmäld till ett kontrollorgan. SMAK Certifiering AB är ett godkänt kontrollorgan.

Ett kontrollorgan kontrollerar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion. Kontrollorganet certifierar din produktion. Anmäl din produktion för certifiering senast sista ansökningsdag för SAM-ansökan det år du söker åtagandet.

Det måste vara samma person eller företag som ansluter produktionen till ett godkänt kontrollorgan och som söker ersättningen. Du kan alltså inte vara certifiera genom någon annan.

Produktionsuppgifter
Om du är certifierad för ekologisk primärproduktion ska du i början av varje kalenderår redovisa din produktion via din kundsida. Kundsidan når du genom att logga in från denna hemsida.

Vill du läsa mer om regelverket eller få vägledning?

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om certifierad ekologisk produktion, se Jordbruksverkets hemsida.