Certifiering av ekologiska livsmedel

Enligt lagstiftningen ska den som framställer, bereder, förvarar eller importerar från tredje land certifiera sin verksamhet för att få tillstånd att märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser.

I Sverige görs dock undantag från detta krav för de som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument eller slutanvändare, under förutsättning att de inte förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land. Observera att näthandel inte räknas som försäljning direkt till slutkonsument, vilket innebär att denna försäljning ska vara certifierad.


Enkelhet!

Din revisor finns i din del av Sverige, är kunnig inom din bransch och kan svara på frågor om alla delar av din certifiering.

Gör en intresseanmälan!


Märkning av ekologiska livsmedel

SE-EKO-03
Svenskt Jordbruk

På alla färdigförpackade ekologiska livsmedel är EU:s logotyp för ekologisk produktion obligatorisk. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda logotypen. I anslutning till logotypen ska kodnumret anges för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som utför kontrollen av den senaste produktions- eller beredningsåtgärden.

SE-EKO-03 är kodnumret för SMAK Certifiering AB.
Kodnumret ska alltid ha formen AB-CDE-XXX som står för:

  • AB – står för medlemslandet
  • CDE – bokstavskombination för ekologisk produktion
  • XXX – numret för respektive kontrollorgan

I anslutning till logotypen ska också produktionsplatsen för de ingående jordbruksråvarorna anges, uttryckt som ”EU-jordbruk”, ”icke-EU-jordbruk” eller ”EU/icke-EU-jordbruk”. I de fall då alla ingående jordbruksråvaror har producerats i ett och samma land är det tillåtet att istället ange ursprungslandet exempelvis ”Svenskt jordbruk” (exemplet ovan).