EU Ekologiskt

EU ekologiskt är en certifiering och märkning som visar att produkten är odlad och/eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Den EU-ekologiska certifieringen följer EU-förordningen för ekologisk produktion och är ett gemensamt regelverk för alla EU:s medlemsstater. Med certifieringen EU ekologiskt har du rätten att sälja produkter som ekologiska och märka dem med EU Lövet (Ekomärket). Läs mer om certifieringar, regler och krav inom ekologisk produktion.

Krav på EU Ekologisk märkning för ekologisk produktion

Alla företag inom livsmedelskedjan som utför någon typ av ekologisk produktion, tillhandahåller och/eller marknadsför ekologiska produkter – primärproducenter, förädlare, importörer, lagerhållare med flera – behöver vara certifierade enligt EU ekologiskt, detta inkluderar även företag från andra länder som exporterar ekologisk mat till EU. 

Bli certifierad enligt EU:s regler för ekologisk produktion med SMAK Certifiering. Vi har lång erfarenhet av certifiering och gör det lätt för Sveriges lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt EU:s förordningar och KRAV:s regler om ekologisk produktion.

Bli kund eller byt certifieringsbolag till SMAK Certifiering.

Certifiering enligt KRAV

Du kan även bli godkänd för att sälja ekologiska produkter och få en EU ekologisk märkning genom att få din verksamhet KRAV-godkänd. Det är ett mer ambitiöst regelverk som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion, men inkluderar även mer långtgående regelverk inom vissa områden. 

Enligt EU måste alla ekologiska produkter märkas med en EU ekologisk märkning, det innebär att en KRAV-märkt produkt även den ska märkas med EU-lövet, trots att KRAV:s regler ofta är striktare än EU:s.

För vem?

SMAK Certifiering hjälper alla typer av verksamheter genom hela livsmedelskedjan bli certifierade enligt EU ekologiskt och enligt KRAV:s regler, inklusive bland annat växtodling, växthus, djurhållning, biodling, svampodling, vildväxande produktion, fodertillverkning, livsmedelsförädling, butik, storhushåll, restaurang (KRAV-certifiering), grossist samt e-handel, import och marknadsföring.

Ekologisk produktion i EU från 2022

Enligt EU är det ekologiska jordbruket en bransch som “växer snabbt tack vare ett ökat intresse från konsumenterna”. Det är viktigt att ett konkret och fungerande regelverk finns på plats anpassat efter den befintliga marknaden och framtida förutsättningar. Syftet med de nya reglerna är att garantera rättvis konkurrens mellan producenter, förebygga matfusk och öka konsumenternas förtroende. Detta görs genom att:

 • Produktionsregler ska förenklas genom att visa undantag försvinner.
 • Kontrollsystemet stärks genom strängare förebyggande åtgärder och noggrannare kontroller längs med hela leveranskedjan.
 • Samtliga producenter utanför och inom EU måste följa samma regler.
 • Reglerna för ekologisk produktion kommer att gälla för fler produkter och ytterligare produktionsregler kommer införas.
 • En mer enhetlig strategi ska minska risken för oavsiktlig kontaminering från bekämpningsmedel.
 • Undantagen för produktion i avgränsade bäddar i växthus fasas ut.

Så blir du certifierad enligt EU ekologiskt

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och lägger in din verksamhetsbeskrivning och produktionsuppgifter.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket  innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas certifikat.

Få rätten att använda EU ekologisk märkning och KRAV-märkning med SMAK Certifiering

Vi är ett oberoende certifieringsbolag som kontrollerar att reglerna i EU ekologiskt och KRAV följs av de certifierade företagen. Företag med ekologisk produktion och KRAV-produktion  kontrolleras årligen med både anmälda och oanmälda besök. Kontakta oss idag för att bli certifierad enligt EU ekologiskt eller KRAV:s regler.

Läs mer om certifikat för ekologisk produktion: