IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet vid myndighetskontroll och ett kvitto för kunden som visar att ditt företag tar sitt ansvar gällande arbetsmiljön och erbjuder goda arbetsvillkor för personalen. SMAK Certifiering certifierar verksamheter i Sverige och Finland enligt IP Arbetsvillkor.

För vem?

IP Arbetsvillkor är först och främst en certifiering för arbetsvillkor tänkt för den gröna näringen, men kan användas av alla typer och storlekar av företag som har anställd personal. Du som redan har en certifiering inom IP-standarden kan komplettera med IP Arbetsvillkor; men företag kan även bli certifierade enligt endast IP Arbetsvillkor utan att ha en annan certifiering.

Det gör ingen skillnad om personalen är anställd hos dig eller annan arbetsgivare (t.ex. bemanningsföretag), all arbetskraft omfattas av IP Arbetsvillkor.

Syftet med IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är framtagen med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området och är godkänd av Swedac. För att bli certifierade enligt IP-standardens certifiering om arbetsmiljö och arbetsvillkor ska specifika kriterier uppfyllas och företaget måste bli godkänt vid en revision av ett certifieringsorgan som SMAK Certifiering. 

Kraven ligger i nivå med svensk lagstiftning och branschriktlinjer och behandlar bland annat följande områden:

 • Ledning och organisation – introduktion av nyanställda, nödlägesberedskap
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöpolicy, hantering av olyckor och tillbud
 • Arbetsrättsliga regler, egna anställda – anställningsavtal, arbets- och uppehållstillstånd, löner, arbetstid, semester
 • Arbetsrättsliga regler, inhyrd arbetskraft – krav på och avtal med bemanningsföretag
 • Boende – hygien, vatten

Om IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor var ett gemensamt initiativ som lanserades av Svenskt Sigill hösten 2016. Bakom satsningen stod Martin & Servera, Axfood/Dagab och AxFoundation. Initiativet påbörjades på grund av att många andra länder hade märkningar, t.ex. Fairtrade eller GLOBALG.A.P. GRASP, och det saknades en svensk motsvarighet för att bemöta bristfälliga arbetsvillkor i Sverige.

Så blir du certifierad enligt IP Arbetsvillkor

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas certifikat.

Certifiera ditt företag enligt IP Arbetsvillkor med SMAK Certifiering

Många verksamheter kräver en arbetsmiljöcertifiering och vi erbjuder IP Arbetsvillkor där regler kring arbetsmiljön ingår. Bli kund hos SMAK Certifiering idag för att ansöka om IP Arbetsvillkor och andra certifieringar inom IP-standarden. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag? Det är enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen vid anslutning och/eller revision av samtliga certifieringar inom IP-standarden.

Varför SMAK Certifiering?

Vi har en hög kunskap kring IP Arbetsvillkor och en lång erfarenhet av samtliga certifieringar inom IP-standarden. Vi gör det lätt för Sveriges och Finlands lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt IP-standardens regelverk. SMAK Certifiering är ackrediterade av Swedac och erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet inom lantbruk, trädgård, livsmedelsförädling och restaurang, och kan med vår oberoende granskning ge trovärdighet åt era åtaganden när det gäller kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. 

Läs mer om IP Sigill och IP Grundcertifiering.