IP-certifiering Gris

Om IP-certifiering för gris

IP-certifiering för gris är en kvalitetscertifiering som omfattar krav inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljöpåverkan. Det finns tre olika nivåer inom IP-certifiering av gris, för att passa företag med olika behov. Kontakta SMAK Certifiering för att bli certifierad enligt IP Gris Grundcertifiering eller IP Sigill Gris, vi certifierar verksamheter över hela Sverige och enligt alla nivåer inom IP-standarden.

IP Gris Grundcertifiering

IP Gris Grundcertifiering innehåller krav kring livsmedelssäkerhet och djuromsorg i nivå med lagstiftning och innehåller bland annat krav inom stallmiljö, smittskydd och spårbarhet. IP Gris Grundcertifiering har tagits fram i samarbete med branschen och alla större slakterier ställer idag krav på att denna grundcertifiering ska finnas hos grisföretaget, om de inte har en annan tredjepartscertifiering.

IP Sigill Gris

IP Sigill Gris har en ännu högre ambitionsgrad. Utöver de svenska lagkraven kvalitetssäkras även ytterligare ett antal mervärden inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar. Den innehåller alla krav i grundcertifieringen gällande skötsel, tillsyn och smittskydd samt ytterligare krav på olika åtgärder för att ge ökade förutsättningar för naturligt beteende som t.ex. tillgång till hösilage/ensilage och möjlighet till svalka. IP Sigill Gris syftar också till att minska miljöpåverkan i produktionen genom att bland annat ställa krav på ökad biologisk mångfald, en optimerad gödselstrategi och en ansvarsfull användning av växtskyddsmedel.

Tillval Klimatcertifiering

Om du väljer att även ha tillval Klimatcertifiering finns ytterligare krav för att minska påverkan på klimatet. Det handlar bland annat om att effektivisera energianvändning och utnyttjande av kväve samt en klimatvänlig utfodring av grisar. Läs mer om tillval Klimatcertifiering här (IP Klimatcertifiering – SMAK Certifiering AB).

Svenskt Sigill-märkning

De företag som certifierar sig på Sigillnivån och Tillvalsnivån har även möjlighet att använda Svenskt Sigill-märket på sina produkter.

Revision och kostnad

Revision av IP-certifiering för gris sker på plats vartannat. Det år då ingen revision utförs på plats ska du göra en egenkontroll och skicka in till oss. När ditt företag blivit godkänt för revision utfärdas ett certifikat. Det år du har revision på plats betalar du för själva revisionen, det år du inte har revision betalar du för administrativ granskning av din egenrevision. Kontakta oss för mer information om priser för certifiering av gris och andra certifieringar.

Bli certifierade enligt IP-certifiering för gris med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om certifiering för gris och andra certifieringar via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta och vi hjälper dig genom hela processen. Läs om vår certifieringsprocess steg för steg.