IP-certifiering Lamm

Om IP Sigill Lamm

IP-certifiering för Lamm är en kvalitetscertifiering som omfattar krav inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljöpåverkan. Utöver IP Sigill Lamm finns ytterligare två tillvalsnivåer för klimat och naturbeteskött, för att passa företag med olika behov. Kontakta SMAK Certifiering för att bli certifierad enligt IP Sigill Lamm, vi certifierar verksamheter över hela Sverige och enligt alla nivåer inom IP-standarden.

IP Sigill Lamm

Med en certifiering inom IP Sigill Lamm säkerställer du att din verksamhet uppfyller svensk lagstiftning samt ytterligare krav vad gäller livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och hög djurvälfärd som till exempel möjlighet att utföra naturliga beteenden. IP Sigill Lamm syftar också till att minska miljöpåverkan i produktionen genom att bland annat ställa krav på ökad biologisk mångfald, en optimerad gödselstrategi och en ansvarsfull användning av växtskyddsmedel.

Tillval Klimatcertifiering

Om du väljer att även ha tillval Klimatcertifiering finns ytterligare krav för att minska påverkan på klimatet. Det handlar bland annat om att effektivisera energianvändning och utnyttjande av kväve samt en klimatvänlig utfodring av lamm. Läs mer om tillval Klimatcertifiering här (IP Klimatcertifiering – SMAK Certifiering AB).

Tillval Naturbeteskött

Tillval Naturbeteskötts regler syftar till att bevara naturbetesmarker och säkerställa högkvalitativt kött som gör miljönytta samt är ett bättre klimatval. Till exempel ska djuren beta på naturbetesmarker minst halva betesperioden. För att få sälja ditt kött som Naturbeteskött ska alla regler i IP Sigill Lamm samt tillvalsreglerna för Naturbeteskött uppfyllas. Här (Svenskt Sigill ? IP Naturbeteskött | SMAK Certifiering) kan du läsa mer om certifiering enligt tillval Naturbeteskött hos oss på SMAK Certifiering.

Svenskt Sigill-märkning

De företag som certifierar sig på Sigillnivån och Tillvalsnivån har även möjlighet att använda Svenskt Sigill-märket på sina produkter.

Revision och kostnad

Revision av IP-certifiering för lamm sker på plats vartannat. Det år då ingen revision utförs på plats ska du göra en egenkontroll och skicka in till oss. När ditt företag blivit godkänt för revision utfärdas ett certifikat. Det år du har revision på plats betalar du för själva revisionen, det år du inte har revision betalar du för administrativ granskning av din egenrevision. Kontakta oss för mer information om priser för certifiering av lamm och andra certifieringar.

Bli certifierade enligt IP-certifiering för gris med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om certifiering för lamm och andra certifieringar via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta och vi hjälper dig genom hela processen. Läs om vår certifieringsprocess steg för steg.