IP Sigill Frukt och Grönt

IP-certifiering av frukt och grönt på sigillnivå omfattar IP frukt och grönt grundcertifiering; men inkluderar även kriterier utöver de krav kring livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet i nivå med lagstiftningen som grundcertifieringen innehåller. IP Sigill frukt och grönt strävar efter att hjälpa företag inom den gröna näringen att öka livsmedelssäkerhet och minska deras miljöpåverkan. SMAK Certifiering certifierar verksamheter över hela Sverige och Finland enligt IP Sigill frukt och grönt, kontakta oss eller fyll i vår intresseanmälan idag.

Syftet med IP Sigill frukt och grönt

IP frukt och grönt på sigillnivå är godkänd av Swedac. För att bli certifierade enligt IP Sigill frukt och grönt måste specifika kriterier uppfyllas och företaget måste bli godkänt vid en revision av ett certifieringsorgan som SMAK Certifiering. Med IP Sigill frukt och grönt har du rätten att märka dina produkter och marknadsföra din verksamhet med Svenskt Sigill-märket.

Syftet med IP Sigill frukt och grönt är att hjälpa företag minimera sin miljöpåverkan genom systematiskt arbete för friska grödor och effektiv användning av insatsvaror; viktiga element inkluderar en genomtänkt växtföljd, förebyggande åtgärder mot skadegörare, optimerad användning av gödsel och ansvarsfull användning och uttag av vatten för bevattning. Utöver detta behöver en verksamhet även genomföra insatser för att bevara såväl som öka den biologiska mångfalden. 

Följande områden behandlas inom IP Sigill frukt och grönt:

 • Odlingsplats och biologisk mångfald
 • Etablering och åtgärder i växander gröda/kultur
 • Skörd
 • Hantering efter skörd (inkl. kylning, lagring, packning, transport)
 • Spårbarhet och märkning av produkter
 • Grundförutsättningar för produktsäkerhet
 • Nöd- och olycksfallsberedskap

Tillval och andra certifieringar

 • IP frukt och grönt grundcertifiering innehåller krav kring livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet som är i nivå med lagstiftningen. 
 • Tillval Klimatcertifiering bygger vidare på IP Sigill frukt och grönt för ytterligare åtgärder för att minska miljöpåverkan, bland annat genom att välja bort fossil energi och utnyttja kväve mer effektivt. 
 • Komplettering IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

Så blir du certifierad enligt IP Sigill frukt och grönt 

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas certifikat.

Certifiera ditt företag enligt IP frukt och grönt med SMAK Certifiering

Bli kund hos SMAK Certifiering idag för att ansöka om IP frukt och grönt på sigillnivå och andra certifieringar inom IP-standarden. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag? Kontakta SMAK Certifiering och byt idag. Det enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen vid anslutning och/eller revision av samtliga certifieringar inom IP-standarden.

Varför SMAK Certifiering?

SMAK Certifiering har en lång erfarenhet av samtliga certifieringar och nivåer inom IP-standarden och gör det enkelt för Sveriges och Finlands lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt IP-standardens regelverk. Vi är ackrediterade av Swedac och erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet av lantbruk, trädgård, livsmedelsförädling och restaurang, och kan med vår oberoende granskning ge trovärdighet åt era åtaganden gällande kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. 

Läs mer om IP Sigill och IP Grundcertifiering.