Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering

Har du ekologisk produktion kan du välja att certifiera enligt KRAV:s regelverk eller EU:s förordning om ekologisk produktion.
Läs mer under:
Ekologisk produktion – Livsmedel

För dig som vill certifiera ditt packeri- och/eller skaleri erbjuder vi standarden RIP.
Läs mer under:
RIP – riktlinjer för potatis-, frukt- och grönsakspackerier