RIP – riktlinjer för potatis-, frukt- och grönsakspackerier

RIP är riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete som lyfter fram relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP och är anpassade efter de förutsättningar som potatis-, frukt- och grönsakspackerier arbetar efter samt till BRC-standarden för att möta handelns krav. RIP är även ett anslutningsvillkor för SMAK-systemet.

Dagligvaruhandeln eftersträvar att möta konsumenternas önskemål på säkrare livsmedel genom att rikta krav på ledningssystem för miljö, kvalitet och produktsäkerhet till sina leverantörer. Dessa krav ställs på potatis-, frukt- och grönsaksodlare samt packare av dessa produkter.


Certifiering enligt RIP

För att kunna påvisa att verksamheten följer riktlinjer och uppfyller de krav som ställs kräver branschen en så kallad tredjepartsrevision, det vill säga att revisionen ska utföras av ett neutralt och oberoende certifieringsbolag. Exempelvis av SMAK Certifiering AB.

Gör en intresseanmälan!


Kvalitetssystemet SMAK

För att potatispackerier ska kunna ansluta sig till kvalitetssystemet SMAK krävs att packeriet är godkända enligt RIP och fortsatt anslutning kräver godkända årliga revisioner.

För packerier som arbetar både med potatis och bär, frukt och/eller grönsaker är det möjligt att kombinera RIP för potatispackerier och RIP för frukt- och grönsakspackerier utan onödigt dubbelarbete.

Detta innehåller RIP:

  • Grundläggande företagsdokumentation
  • HACCP
  • Miljöarbete
  • Kvalitetsstyrning

Varje avsnitt innehåller grundläggande villkor som måste uppfyllas. Utöver dessa villkor finns även rekommendationer för olika situationer och moment inom ramen för ett packeris verksamhetsområde.