IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk lagstiftning och branschriktlinjer. Ett bra kvitto på att produktionen uppfyller de kvalitetskrav som ställs.

Två kravnivåer inom IP-standard
IP står för ”Integrerad Produktion” och innebär en helhetssyn på hur odling påverkar omgivande miljö och en behovsanpassad odlingsstrategi. IP-standard är kopplad till Svenskt Sigill /länk/ och finns i två kravnivåer.

IP Grundcertifiering
Nivån omfattar produktionsinriktningarna:

 • Frukt & Grönt
 • Spannmål & Oljeväxter
 • Nöt & Mjölk
 • Gris
 • Livsmedel

IP Sigill
Nivån omfattar produktionsinriktningarna:

 • Frukt & Grönt
 • Spannmål & Oljeväxter
 • Nöt & Mjölk
 • Gris
 • Lamm
 • Kyckling & Ägg
 • Prydnadsväxter & Plantskola
 • Biodling

Byt certifieringsbolag!

Vill du bli kund hos oss på SMAK Certifiering?

Här är genvägen!


Kompletteringsmoduler och tillval

IP Arbetsvillkor
IP Arbetsvillkor är en certifiering för schyssta arbetsvillkor och trygga arbetsgivare. En certifiering som innebär att man har kvalitetssäkrat sitt arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande. Certifieringen är ett bra bevis på att verksamheten uppfyller arbetsmarknadens lagar och regler.

Vad innehåller IP Arbetsvillkor?

 •  Ledning och organisation
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsrättsliga regler – egna anställda
 • Arbetsrättsliga regler – inhyrd arbetskraft
 • Boende

Klimatcertifiering
Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser och många konsumenter vill kunna välja mat med mindre klimatpåverkan.
För Sigill-producenter erbjuds en frivillig klimatmärkning. SMAK Certifiering AB har t.ex. certifierat Bjärekyckling, Sveriges första klimatcertifierade kyckling.

Naturbeteskött
För att få sälja sitt kött som Naturbeteskött ska reglerna i för IP Sigill Nötkött samt tilläggsreglerna för Naturbeteskött uppfyllas. Dessa regler säkrar att det, förutom livsmedelssäkerhet, miljö och djuromsorg, även sker vård av naturbetesmarker och den biologiska mångfalden. Att naturbetesmarker används vid betesgång är centralt för att köttet ska få säljas som Naturbeteskött.