Nytt utseende på certifikaten för EU ekologiskt

Alla företag ska ha ett giltigt certifikat för att vara certifierade. SMAK Certifiering är ett av Sveriges kontrollorgan som är behöriga för att utföra kontroll av EU ekologisk verksamhet. Som vi har berättat om tidigare så kräver den nya EU förordningen att certifikaten ställs ut i EU:s system som kallas Traces. 

EU:s databas Traces

I takt med att den nya EU förordningen implementeras ska uppgifter för EU ekologisk verksamhet samlas in och publiceras i EU:s databas Traces från och med den 1 januari 2023. Här kan du själv kolla upp vilka företag som har certifikat för ekologisk verksamhet. Information och certifikat för alla företag som på något sätt hanterar eller handlar med ekologiska råvaror/produkter kommer att finnas i Traces. Dessa registreras efterhand som certifikaten ställs ut under 2023 efter avslutad och godkänd certifiering. Certifikaten från Traces ser något annorlunda ut än de som tidigare utfärdats från SMAK Certifiering:s datasystem.