Grönsaker i butik | SMAK Certifiering AB

IP Certifiering

IP-certifiering kvalitetssäkrar produktionen av olika typer av livsmedel och prydnadsväxter längs hela kedjan: från primärproduktion till förädling. Att verksamheten är certifierad enligt IP- standardens regler är ett kvitto på att du som producent följer svensk lagstiftning och branschens riktlinjer ー och att produktionen motsvarar kundernas krav. En certifiering kan både ge konkurrensfördelar och vara en förutsättning för att få exportera sina produkter. Kontakta SMAK Certifiering, ett oberoende certifieringsbolag, om din verksamhet vill påbörja certifieringsprocessen.

Vad är en IP-certifiering?

En IP-certifiering är en certifiering enligt IP-standarden. IP står för “Integrerad Produktion” och är baserad på ISO 17067. Standarden både utvecklas och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem. I dag är nära 4 000 svenska, norska och finska företag certifierade enligt IP-standardens olika inriktningar.

Syftet med standarden är att underlätta handel för företag inom den gröna näringen, garantera säkert framställd mat och göra det lättare för konsumenter att välja livsmedel och prydnadsväxter som är hållbart framställda. IP-standarden ackrediteras av Swedac, Sveriges myndighet för ackreditering.

Vilka IP-certifieringar finns det?

Det finns tre olika nivåer av certifiering för IP-standard:

 • Grundnivå
 • Sigillnivå
 • Tillvalsnivå

Grundnivån innehåller krav som är i nivå med lagstiftningen medan Sigillnivån ställer högre krav. Den högsta certifieringsnivån, Tillvalsnivån, ställer extra krav inom specifika områden som exempelvis klimat, djurhållning och restaurangers hantering av matsvinn.

Därutöver finns en möjlighet att komplettera med IP Arbetsvillkor som visar att företaget har bra arbetsvillkor.

Grundnivå

Certifieringen omfattar områden som livsmedelssäkerhet, djuromsorg och djurskydd. IP Grundcertifiering är till för produktionsinriktningar inom:

 • Frukt & Grönt
 • Växtodling
 • Nöt & Mjölk
 • Gris
 • Livsmedel

Det finns även möjlighet att certifiera verksamheten med Tillval Svinn restaurang på grundnivån.

Sigillnivå

För en certifiering på Sigillnivån krävs att verksamheten uppfyller alla krav för grundnivån samt att specifika kriterier gällande livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar uppfylls. Certifieringen är till för verksamheter inom:

 • Frukt & Grönt
 • Växtodling
 • Nöt & Mjölk
 • Gris
 • Lamm
 • Kyckling & Ägg
 • Prydnadsväxter & Plantskola
 • Biodling

Tillvalsnivå

Den mest avancerade nivån, Tillvalsnivån, ställer extra höga krav inom specifika områden.

De här tillvalen finns tillgängliga för certifiering:

 • Klimat
 • Naturbeteskött

 

Komplettering

Du kan även komplettera din IP-certifiering med regelverket IP Arbetsvillkor. IP Arbetsvillkor kan även användas fristående och kräver alltså inte att verksamheten är certifierad enligt någon av de övriga nivåerna.

 

Fördelar med en IP-certifiering

Det finns ett flertal fördelar med en IP-certifiering. För konsumenterna leder certifieringen till att det blir enklare att välja bland livsmedel och prydnadsväxter, och för den gröna näringen leder certifieringen till att kvaliteten på produkterna höjs.

 

Certifieringen kan:

 • Öka företagets konkurrenskraft
 • Öppna upp för nya affärsmöjligheter
 • Förenkla den dagliga verksamheten
 • Förbättra lönsamheten
 • Göra det lättare att hålla sig uppdaterad gällande reglerna för sin bransch

Bli IP-certifierad genom SMAK Certifiering

För att bli aktuell för en IP-certifiering krävs att ett oberoende certifieringsbolag genomför revision på plats hos dig för att säkerställa att reglerna i IP-standarden uppfylls. När revisionen är avslutad och godkänd utfärdas ett certifikat. Sedan görs regelbundna revisioner hos ditt företag i enlighet med standardens villkor. Samtliga certifieringsbolag som erbjuder certifiering enligt IP-standarden står under översyn av Swedac. 

SMAK Certifiering är ett svenskt certifieringsbolag och vi har närmare 70 års erfarenhet av certifiering och kontroll. Våra rötter finns i den gröna näringen och alla våra revisorer har praktisk erfarenhet och bakgrund inom den verksamhet som de certifierar. Hos oss kan du bli certifierad för i stort sett alla de regelverk som finns inom IP-standarden.

Vi erbjuder följande certifieringar:

 • IP Livsmedel Grundcertifiering
 • IP Sigill Frukt & Grönt
 • IP Sigill Växtodling
 • IP Sigill Gris
 • IP Sigill Biodling
 • IP Sigill Kyckling & Ägg
 • IP Sigill Lamm
 • IP Sigill Nöt & Mjölk
 • IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola
 • IP Gris Grundcertifiering
 • IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering
 • IP Frukt & Grönt Grundcertifiering
 • IP Växtodling Grundcertifiering
 • IP Arbetsvillkor
 • IP Tillval Naturbeteskött
 • IP Tillval Klimatcertifiering
 • IP Tillval Svinn

Kontakta oss för att påbörja processen för en IP-certifiering

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. 

IP Livsmedel

IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

KRAV-certifiering

Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.

FRÅGOR & SVAR

IP:s certifiering för livsmedel, IP Livsmedel, är en certifiering som omfattar de grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet. Reglerna i IP Livsmedel bygger på svensk lagstiftning. Det är ett effektivt sätt för företag att visa upp sina kunder att livsmedelssäkerheten är på plats i deras produktion. Gällande branschriktlinjer i IP livsmedelscertifiering togs fram i ett samarbete mellan några av Sveriges och Nordens största handelskedjor: ICA, Coop, Axfood och Bergendals.

IP:s certifiering för livsmedel bygger inte på ett ledningssystem, detta gör den lämplig för små och medelstora företag och/eller stora företag med en mindre komplex verksamhet. Utöver det erbjuder IP:s certifiering för livsmedel även följande fördelar:

 • ger en god överblick över kraven som finns inom livsmedelshantering och förädling då den är baserad på svensk lagstiftning och branschkrav
 • är enkel att tillämpa och innehåller tydliga beskrivningar för vad som krävs för att uppfylla reglerna
 • finns tydliga mallar som underlättar för när kraven ska implementeras
 • ingår även djuromsorg för slakterier certifierade enligt IP Livsmedel
 • företag utan fysisk hantering av livsmedel har färre regler att leva upp till
 • anpassad för nordiska förhållanden, alltså: certifieringen tar hänsyn till den nordiska livsmedelsbranschens struktur och förutsättning.

Kraven inom IP Livsmedel omfattar:

1. Egenrevision och dokumenthantering
2. Sårbarhet
3. Kunskap och kompetens
5. och 6. HACCP
9. Provtagning
11. Avfall
12. Skadedjurssäkring
13. Vatten
14. Förvaring och hantering av livsmedel
15. Allergener
16. Varumottagning och leverantörskontroll
18. Information/ märkning/ redlighet
19. Spårbarhet och återkallelse
21. och 22. Slakt och slakttransport

Läs mer om vad dessa krav innebär på Sigills webbplats för IP Livsmedel.

IP Livsmedel är ett kvitto på att en verksamhets produktion uppfyller de kvalitetskrav på livsmedelssäkerhet som kunderna ställer. Att ha en livsmedelscertifiering som IP Livsmedel är ofta ett krav för att få leverera livsmedel till dagligvaruhandeln och grossister. IP Livsmedel säkerställer att alla små- till medelstora företags produktion uppfyller leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet som hjälper dem att stå starkare på marknaden.