Nyheter 2024

LIVSMEDEL/RESTAURANG

EU-EKOLOGISK/KRAV/IP-PRODUKTION

EU-ekologisk produktion och KRAV-produktion

De nya förordningarna för ekologisk produktion (EU) 2018/848 har nu varit gällande i ett par år. SMAK Certifiering tillsammans med ansvarig myndighet ser regelbundet över tolkningsgraden av förordningen efter granskningar av EU kommissionen. Det gör att du som producent kan drabbas av nya regeltolkningar som ni redan fått på plats tidigare år. Kanske att rutiner och arbetssätt som din revisor tidigare godkänt, nu kan innebära att dessa behöver finjusteras.

Det är viktigt att vi som tidigare håller en bra och öppen dialog kring er produktion och ser till att tillmötesgå kraven kring ekologisk produktion. Exempel på förändrad tolkning är att mottagning av ekologiska varor tydligare ska kontrolleras och dokumenteras att den är utförd på lämpligt sätt. Att certifikat är aktuella kan kontrolleras i Traces NT. Ni kan hitta till sökfunktion för certifikat via Sök certifikat-SMAK certifiering. Via QR-koden som finns på alla certifikat som utfärdats från Traces NT kan det enkelt kontrolleras att certifikatet är giltigt.

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk produktion ska tillämpas i svenska förhållanden. Version 7 av Nationella Riktlinjerna har nu granskats av myndigheterna och finns att läsa i PDF-format på ekofakta.se

Vi vill påminna dig om att se över dina uppgifter som finns på Mina sidor på Mina sidor.

Du ska:

  • Uppdatera produktlistan under Livsmedelsprodukter om produkter läggs till eller tas bort. Var noggrann med att registrera rätt produktgrupp då detta hamnar på ert nya certifikat efter årets revision.
  • Uppdatera din verksamhetsbeskrivning under EU EKO/KRAV Min verksamhetsbeskrivning om du gör någon förändring eller annat som påverkar din produktion och hantering av ekologisk produkt.

Import

Livsmedelsverket har tagit fram en kort instruktion om hur ni som importerar ekologiska livsmedel ska kontrollera era COI-intyg i Traces NT innan ni meddelar gränskontrollen att sändningen är på gång. Med det hoppas gränskontrollen korta ner handläggningstiden och det merarbete som det ger för alla parter. Även om ett kontrollorgan har signerat ditt COI och din exportör/leverantör har meddelat att det finns färdigt i Traces NT kan det fortfarande finnas fel i det. Läs tipsen här:

Om du planerar att börja importera från 3:e land behöver ditt certifikat omfatta import. Kontakta SMAK Certifiering om du önskar utöka din certifiering för att även omfatta import. Livsmedelsverkets information om import av ekologiska livsmedel hittar du här:

Export

Ni som exporterar ekologiska varor till:

  • Korea behöver se över nya riktlinjer för märkning. Korea kräver att varje aktör ska ha ett särskiljande nummer som också ska framgå av produkternas märkning från och med 2024. Korea ska komma med mer information inom kort.
  • USA har ett nytt system motsvarande EU:s Traces NT på gång. Planeras att komma i drift under våren 2024. Även här ska det komma mer information.

KRAV-certifierade verksamheter

KRAV-certifierade verksamheter

Den nya utgåvan av KRAV:s regler gäller numera i två år, 2024 och 2025. Reglerna finns bara i digital form via KRAV:s hemsida och via KRAV:s applikation som kan hämtas hem till din smartphone där applikationer finns. Kontrollera vilka regeländringar som du berörs av i Utgåva 2024–2025.

KRAV:s nyheter för livsmedelsproduktion är endast mindre förenklingar som ska underlätta för er producenter.

  • KRAV underlättar redovisningen av försäljningsvärden så att du enbart redovisar den totala försäljningen. Regel 2.7.5. Rapportering av 2023 års försäljning, ska som tidigare ske senast den 15 mars på ”Mitt KRAV” om du är certifierad för livsmedelsförädling och/eller import/införsel.
  • Redovisningen av EAN-koder för artiklar blir frivillig. Regel 2.2.4.
  • KRAV genomför ändring i regel 9.3.4 samt bilaga 2 Livsmedelstillsatser så att regeln harmoniseras med EU-förordningen för ekologisk produktion i syfte att minska marknadshinder och möjliggöra för ökad produktion av KRAV-märkta livsmedel. Den kanske största förändringen är att tillåta en låg nivå av nitrit i linje med EU:s ekologiska regelverket. Regeländringen innebär att 12 nya tillsatser ska tillåtas i KRAV-certifierade produkter och då med samma gränsvärde och under samma förutsättningar som gäller i EU-ekologisk produktion. Reglerna börjar gälla från den 1 januari 2024.

Missa heller inte KRAV:s stödmaterial som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Läs på deras hemsida; Stöd och verktyg

KRAV-certifierad restaurang, storhushåll och servering samt Kedjecertifiering

KRAV-certifierad restaurang, storhushåll och servering samt Kedjecertifiering

En vanlig avvikelse vid revision hos en certifierad restaurang är att inköpsstatistiken inte kan redovisas vid revision. Håll dig uppdaterad varje månad med restaurangens inköp så att ni ligger bra till och inte får en överraskning vid revisionen.

KRAV:s hemsida finns både hjälpmedel och utbildningsmaterial som du kan ta stöd av som certifierad restaurang. Där finns också en mängd olika typer av marknadsföringsmaterial för er verksamhet. Visa och var stolta över att ni är KRAV-certifierade.

IP Livsmedel

Du som har certifikat som går ut under 2024, eller början av 2025, kommer att få en revision under året. Du kommer bli kontaktad i god tid innan certifikatet går ut för bokning av revision. Om du ska lämna in din egenrevision för administrativ granskning i år kan du läsa mer om vad som gäller nedan. Vi vill också informera om att du ibland även kan få revision på plats det år som du lämnar in din egenrevision. Det beror på att det enligt regelverket ska utföras stickprovsrevision på 10 % av alla verksamheter som lämnar in egenrevision. Stickprovsrevisionen går till på samma sätt som den ordinarie revisionen på plats och kostar ingenting. De första tre åren som ny kund är det revision på plats varje år. Ibland händer det även att man får en extrarevision, anmäld eller oanmäld, om det till exempel kommit in indikationer på att reglerna inte följs eller om man har haft många avvikelser vid tidigare revision.

IP Livsmedel 2024:1

Nu har en ny version av IP Livsmedel publicerats. Du som är certifierad ska ha fått versionen via e-post från Sigill Kvalitetssystem. Den nya upplagan innehåller flera uppdateringar och nytillkomna kontrollpunkter. Det finns flera nyheter inom HACCP-och allergenavsnittet, men också en helt ny del som handlar om livsmedelssäkerhetskultur. Uppdateringarna av IP Livsmedel gör nu att standarden uppfyller kraven för Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell där tredjepartscertifierade företag kan få en reduktion av kontrollfrekvensen från myndigheter. Den nya versionen börjar att gälla den 1 januari 2024.

Stödmaterial och Sigill Kvalitetssystems nyhetsbrev

Sigills hemsida kan du ta del av deras nyheter och även prenumerera på deras nyhetsbrev. Där kan du även läsa om den förändringsresa som Sigill Kvalitetssystem just nu genomför där de exempelvis ser över hur man ska kunna minska den administrativa bördan genom tredjepartsrevisioner.

Du hittar även de stödmaterial som reglerna i handboken hänvisar till respektive regelhandbok genom att klicka dig vidare på aktuellt område på Sigills hemsida och därefter hittar du ”Stödmaterial” i listan till vänster.

Kom ihåg att göra din egenrevision senast den 31 mars

Alla som har en IP-certifierad verksamhet ska utföra en egenrevision varje år. Du som inte har ordinarie revision på plats i år ska logga in på Mina Sidor och göra din egenrevision genom att fylla i regelhandboken som finns där. Egenrevisionen skickas till SMAK Certifiering direkt från Mina Sidor, för en administrativ granskning. Instruktioner finns under rubriken Stödmaterial på Mina Sidor. Tänk på att uppdatera med de nytillkomna regelpunkterna i din dokumentation och uppmärksamma det i din egenrevision.

En förseningsavgift på 1200 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Glöm inte att det är du som har den certifierade verksamheten som har ansvaret och bevisbördan för att visa att din produktion uppfyller aktuell förordning och/eller standard.

Har du frågor om reglerna och vad de innebär för din verksamhet, är du alltid välkommen att kontakta din revisor.

Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Conny Källman, Certifieringsledare livsmedel
SMAK Certifiering AB

Kom ihåg att göra din egenrevision senast den 31 mars

Alla som har en IP-certifierad verksamhet ska utföra en egenrevision varje år. Du som inte har ordinarie revision på plats i år ska logga in på Mina Sidor och göra din egenrevision genom att fylla i regelhandboken som finns där. Egenrevisionen skickas till SMAK Certifiering direkt från Mina Sidor, för en administrativ granskning. Instruktioner finns under rubriken Stödmaterial på Mina Sidor. Tänk på att uppdatera med de nytillkomna regelpunkterna i din dokumentation och uppmärksamma det i din egenrevision.

En förseningsavgift på 1200 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Glöm inte att det är du som har den certifierade verksamheten som har ansvaret och bevisbördan för att visa att din produktion uppfyller aktuell förordning och/eller standard.

Har du frågor om reglerna och vad de innebär för din verksamhet, är du alltid välkommen att kontakta din revisor.

Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Conny Källman, Certifieringsledare livsmedel
SMAK Certifiering AB

Kontakta oss vid frågor!