Mindre ändring för IP Sigill Nöt & Mjölk

Kor går på öppen mark | SMAK Certifiering

Inför 2024 är det ingen regelhandbok som har uppdaterats inom IP Lantbruk/Primärproduktion. En mindre ändring är dock införd i standarden IP Sigill Nöt & Mjölk och om man har tillval Naturbeteskött. För att möta en ökad efterfrågan och göra det enklare för producenterna har Sigill Kvalitetssystem exkluderat kapitel 14 om växtodling samt regelpunkterna 6.13 och 13.3. Detta började att gälla från den 1 augusti 2023.

Du hittar mer information om nyheterna samt kan beställa en uppdaterad version av regelhandboken på www.sigill.se