Ny utgåva för KRAV – Ekologiskt lantbruk

Svensk åker | SMAK

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny utgåva av KRAV:s regler.

KRAV tillåter aktörsgrupper förutsatt att de följer KRAV:s produktionsregler och EU-förordningens regler för aktörsgrupper. I kapitel 5 för djurhållning har det bland annat gjorts ändringar som ska underlätta för producenter att återgå till KRAV-certifiering om man haft icke ekologisk produktion under en tid. Det är numera även möjligt att certifiera insekter och produkter från insekter som foder.

Dessutom har ett antal andra regelpunkter inom områdena allmänna verksamhetsregler, växtodling, djurhållning, biodling, fodertillverkning, vildväxande produktion och produktionshjälpmedel uppdaterats.

Du hittar mer information om nyheterna samt kan beställa en uppdaterad version av regelhandboken på www.krav.se.