Nya utgåvor av KRAV livsmedel och IP Livsmedel Grundcertifiering

Färska grönsaker i butik

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny utgåva av KRAV:s regler.

KRAV har sett över reglerna och gjort mindre ändringar i de flesta kapitel som i första hand är anpassningar till förordning (EU) 2018/848 samt ändrade skrivningar för ökad tydlighet och förståelse.

KRAV tillåter framöver att insekter och produkter därav som foder eller livsmedel kan KRAV-märkas. Detta nya avsnitt följer kommande regler i förordning (EU) 2018/848.

KRAV ger också nya möjligheter för ”slakt på gård” för djuruppfödare.

Du hittar mer information om nyheterna samt kan beställa en uppdaterad version av regelhandboken på www.krav.se.

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny utgåva av IP Livsmedel Grundcertifiering.

Den nya versionen innehåller flera uppdateringar och nytillkomna kontrollpunkter. Det finns flera nyheter inom HACCP-och Allergenavsnittet, men också en helt ny del som handlar om Livsmedelssäkerhetskultur.

Uppdateringarna av IP Livsmedel gör nu att standarden uppfyller kraven för Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell där tredjepartscertifierade företag kan få en reduktion av kontrollfrekvensen från myndigheter.

Du hittar mer information om nyheterna samt kan beställa en uppdaterad version av
regelhandboken på www.sigill.se