Nya krav enligt EU förordning 2018/848 från och med den 1 januari 2022

Den nya EU förordningen för ekologisk produktion innebär bland annat en del förändringar och nyheter som kräver ansökningar/anmälningar för olika delar inom kontrollen. Nedan beskriver vi de viktigaste. 

Anmälan till myndighet för nya producenter – livsmedel  

Från och med den 1 januari 2022 ska alla nya livsmedelsföretag som vill bli certifierade för ekologisk verksamhet och som

  • producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning eller
  • importerar sådana produkter från ett tredjeland eller
  • exporterar sådana produkter till ett tredjeland

anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper ut ekologiska livsmedel på marknaden. Anmälan görs här.  

Notering: Gör anmälan till Livsmedelsverket innan du ansöker om certifiering hos SMAK Certifiering.

Anmälan till myndighet för nya producenter – lantbruk

Från och med den 1 januari 2022 ska alla nya primärproducenter med ekologisk verksamhet anmäla sig till Jordbruksverket. Läs om detta här Regler och certifiering för ekologisk produktion – Jordbruksverket.se.

Det är viktigt att du som primärproducent anmäler din verksamhet till Jordbruksverket och därefter till SMAK Certifiering i god tid före odlingssäsongen. Om du ska kunna söka ersättning för ekologisk produktion måste du ha ansökt om certifiering hos SMAK Certifiering före sista dag för SAM-ansökan. Om du byter bolagsform eller genomför generationsskifte och det innebär att företagets organisationsnummer ändras måste du anmäla till Jordbruksverket innan du kan bli certifierad.

Du som har ett företag som redan är anslutet till ett kontrollorgan behöver inte göra anmälan till myndighet.

Notering: Gör anmälan till Jordbruksverket innan du ansöker om certifiering hos SMAK Certifiering.

Ansökningar aktuella för primärproducenter

  • Om du vill använda konventionellt utsäde/plantor ska du ansöka om undantag på www.organicxseeds.com. Frågor gällande inloggning mm för OrganicXseeds ska gå till Jordbruksverket. Frågor gällande handläggning och beslut av inskickade ansökningar ska gå till certifiering@smak.se. Om du har övriga frågor t ex vad som ska ingå i en ansökan ska du ta kontakt med din rådgivare.
  • Om ansökan gäller beviljande av avhorning eller inköp av konventionella djur ska du göra detta på Jordbruksverkets hemsida. Ansökan om avhorning hittar du här. Ansökan om inköp av icke ekologiska djur hittar du här.

Ansökan om retroaktiv omställning av mark. Liksom tidigare finns det två typer av ansökan. 

    1. Ansökan för skiften med åtagande för miljöersättning ska göras direkt till Jordbruksverket. Certifieringsbolaget hanterar inte längre denna form av ansökan.
    2. Ansökan om retroaktiv omställning med intygande av certifieringsbolaget. Du ska som tidigare fylla i ansökningsblanketten på Jordbruksverkets hemsida och därefter skicka den ifyllda ansökan till SMAK Certifiering. SMAK Certifiering kommer att hantera ansökan i Jordbruksverkets system. Det som främst är nytt sedan tidigare är att certifieringsbolaget skall göra en riskbedömning och ta beslut om marken kan godkännas. En kontroll behöver utföras på plats och vi rekommenderar att denna utförs i samband med en revision så att kostnader för kontrollen kan minimeras. Det är även nytt att certifieringsbolaget kan besluta om provtagning av marken om riskanalysen visar att det kan finnas risk för kontaminering. 

Om du har möjlighet så rekommenderar vi att du använder den tvååriga omställningsperioden för marken.

Om du har frågor kring ansökan om retroaktiv omställning kan du kontakta SMAK Certifiering för att få mer information om hur det går till och vad kostnaden för hantering av ansökan blir i ditt fall. För mer information se även www.jordbruksverket.se, avsnittet ”Retroaktiv omställning av växtodling”.