Nya versioner av IP standardens regler börjar gälla från 1:a januari 2022

Sigill Kvalitetssystem AB släpper nya versioner av ett antal handböcker för IP standarden vilka börjar att gälla från 1 Januari 2022. En lista över de nya versionerna visas i listan nedan. För mer information se Sigills hemsida www.sigill.se.

Nya handböcker kan beställas hos Sigill. Nytt versionsnummer för samtliga standarder är 2022:1

  • IP Allmänna villkor
  • IP Livsmedel Grundcertifiering
  • IP Sigill Växtodling (ersätter IP Sigill Spannmål & Oljeväxter)
  • IP Växtodling Grundcertifiering  (ersätter IP Spannmål & Oljeväxter Grundcertifiering)
  • IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola
  • IP Sigill Lamm
  • IP Sigill Kyckling & Ägg
  • IP Sigill Nöt & Mjölk
  • IP Arbetsvillkor

Enligt IP Allmänna villkor avsnitt 1.2.4 kommer nya rutiner införas för den obligatoriska egenrevisionen året utan revision på plats. Förändringen börjar att gälla från 1:a januari 2022.

Ändringen innebär inte någon förändring för dig som gör egenrevisionen i SMAK Certifiering AB:s kundportal Mina Sidor.  Om du endast skickar in en ifylld åtgärdsplan på pappers eller pdf blankett kommer det att krävas att du även skickar med vissa verifieringsdokument.

Vi kommer att skicka ut en mer utförlig beskrivning om egenrevisionen i nästa kundbrev som skickas ut i början av 2022.

Om du har frågor kring din certifiering kan du kontakta oss via mail: certifiering@smak.se eller telefon 020-616263.