Nyheter 2022

GLOBAL G.A.P.

Hej!

Välkommen till ett nytt år tillsammans med oss på SMAK Certifiering. Vår certifieringsverksamhet pågår förfullt och vi ser fram emot ett nytt år med GLOBALG.A.P. revisioner.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om årets nyheter och uppdateringar, men också svar på några av de vanligastefrågorna som vi får

GLOBAL G.A.P. – ny version av checklista 2023

Den nya version 6 av checklistan för Frukt & Grönt samt Blommor & Prydnadsväxter kommer att varaobligatorisk från april 2023 men kommer att finnas tillgänglig från april 2022. Även checklistan för GRASP v2 somersätter v1.3-1-i kommer att vara obligatorisk från april 2023. Vi återkommer under året med merinformation om de nya versionerna.

Naturbaum Siegel

För GLOBALG.A.P.- certifierade producenter avjulgranar finns en ny certifiering Naturbaum siegelsom togs fram av standardägaren VerbandNatürlicher Weihnachtsbaum e.V. i Tyskland 2021.Våra revisorer är godkända att utföra revisioner enligtNaturbaum siegel:s regelverk. Har du frågor kring denny certifieringen kontakta oss på SMAK Certifieringeller din revisor.

Du kan även få information på
www. natuerlicher-weihnachtsbaum.com

Fakturering

SMAK Certifiering använder Fortnox förfakturahantering. Fakturor från oss kommer till dine-post med Fortnox som e-postavsändare. Tänk på attmeddela certifiering@smak.se eller din revisor om duändrar e-postadress eller andra kontaktuppgifter!Observera att det nu är en extra avgift om du väljer attfå ditt certifikat med posten ett pdf certifikat ingår alltidi priset. Det är även en avgift för förlängning avcertifikat.

Prislistan för 2022 bifogas med detta utskick där dukan se alla prisuppgifter för din certifiering.

Hitta rätt på GLOBAL G.A.P. webb

Regler för certifiering finns på www.globalgap.orgunder menyn ”Documents”. Här hittar du dokumenten ”Crop Rules” och ”General regulations” med regler somberör dig som producent. Du kan även följa dincertifieringsstatus genom att ange ditt GGN nr iGLOBALG.A.P:s databas på Search (globalgap.org)

Kommunikation via e-post

För enkel och snabb kommunikation och informationkontaktar vi dig via e-post. Det gäller exempelvisnyheter och påminnelser. Det är viktigt att informationom din certifiering når dig. Tänk därför på att dukontaktar oss på certifiering@smak.se om du bytere-postadress. Lägg gärna till vår e-postadress i dinkontaktlista då minskar risken för att våra utskickhamnar i skräpposten.

Säkra revisioner

SMAK Certifiering följer noggrantfolkhälsomyndighetens rekommendationer och har ienlighet med dessa tagit fram hygienriktlinjer förrevisorerna att följa vid revision.

Vanliga frågor och svar om GLOBAL G.A.P. certifiering

Är det möjligt att förlänga giltighetstiden på ett certifikat?

En revision ska i normala fall planeras in i god tid innancertifikatet går ut men vid extraordinära händelser ärdet möjligt att förlänga ett certifikat med upp tillmaximalt 4 månader. Kontakta din revisor om du harsärskilda skäl som innebär att vi ska förlänga dittcertifikat.

Vad innebär det att förlänga giltighetsdatum på certifikatet?

Ett certifikat kan förlängas med fyra månader om detfinns extraordinära skäl. För att kunna förlängacertifikatet behöver du fylla i en ansökningsblankettsom vi skickar till dig. En förlängning av ett certifikatinnebär att en ny certifieringsperiod om 12 månaderpåbörjas med start från det föregående certifikatetssista giltighetsdatum. Som producent förbinder du digatt betala licensavgift för den nya certifieringsperiodenoch att genomföra en ny revision. Vill du avsluta dincertifiering kan du inte förlänga avtalet.

Verksamhetens certifikat förlängdes med fyra månader under 2021. Är det nya certifikatets giltighetstid kortare än ett år?

Ja, eftersom certifikatets giltighetstid alltid utgår ifrån det första utfärdade certifikatet och uppdateras med 12 månader vid förnyelse oavsett om ett certifikats giltighetstid har blivit förlängt eller ej.

Kontakta oss gärna om du har fler frågor.

Vi som arbetar med GLOBALG.A.P.-certifiering i Skandinavien finns här för dig!

Varför får man en extra revision under året när man redan har haft en ordinarie revision?

Vid ansökan om certifiering väljer du som procent om du ska ingå i programmet för 10 procent extra oanmälda revisioner, utöver den ordinarie revisionen. Det innebär att du kan få fler än en revision per år. Det andra alternativet innebär uteslutande oanmälda revisioner. Beskrivning av de två alternativen finns i ”General regulations” på www.globalgap.org.

Vad är avgiften för en extra revision?

Kontrollen vid en extra revision har samma innehåll som en ordinarie revision. Kostnaden är trots det lägre och med avdrag för licensavgifterna till GLOBALG.A.P. som endast betalas en gång per år. Det aktuella priset för en extra revision framgår i prislistan.

Varför måste revisorn komma när vi har som mest att göra?

Revisorn ska enligt regelverket kontrollera verksamheten när relevanta lantbruksaktiviteter utförs, för att kunna verifiera regelpunkterna enligt checklistan. Det innebär att revisionen ska utföras under odlingssäsongen.

Peder Wood Pedersen
Revisor Danmark
Telefon +45 4241 5871

Hans Jørgen Hansen
Revisor Danmark
Telefon +45 4016 2973

Anna Bönner
Revisor Sverige
Telefon +46 49477 3997

Christian Grandi
Kvalitetsansvarig
Telefon +46 4046 2683

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din ansökan!