Nyheter 2022

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Välkommen till ett nytt år tillsammans med oss på SMAK Certifiering!

Vår certifieringsverksamhet pågår för fullt och vi räknar med att kunna erbjuda er ett komplett utbud av tjänster under 2022. I detta nyhetsbrev kan du läsa om årets nyheter och uppdaterade regler samt få en påminnelse om viktiga datum.

Nu finns det en ny version av regelverket Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium 2.0

Där finns nu en ny version av regelverket, version 2.0. Tillsammans med den nya versionen har LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse upprättat en ny och mer omfattande version av stödmaterialet.

Den nya versionen av regelverket innehåller främst språkliga förändringar. Vissa regler är borttagna, sammanslagna eller förtydligade. Tillkomna regler gäller bl.a. kompetensbevis för att transport av hästar, registrering av anläggning och hästar enligt EUs djurhälsoförordning.

Länkar till regelverket har skickats ut i digitalt nyhetsbrev via e-post den 2 februari 2022.

Har du inte mottagit det digitala nyhetsbrevet? Kontrollera ifall e-posten hamnat i din skräppost. Kontakta oss om du inte mottagit länkarna till regelverket och stödmaterialet.

Kom ihåg att skicka in din egenrevision senast den 31 maj 2022!

Vi vill påminna dig som ansökt om eller är certifierad enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium att skicka in din egenrevision senast den 31 maj 2022. Egenrevisionen ska utföras på den senaste versionen av regelverket (version 2.0). Använd stödmaterialet som hjälp när du gör din egenrevision.

Du som haft revisionsbesök

Vi vill påminna dig som haft revision med besök av revisor år 2020 eller 2021 att skicka in din egenrevision för 2022 innan den 31 maj. En förseningsavgift på 950 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Du som ansökt om certifiering men inte haft ett revisionsbesök

För att vi ska kunna fullfölja din certifiering behöver du skicka in redovisning på att du utfört en egenrevision

Vid egenrevisionen ska verksamheten upprätta en åtgärdsplan med eventuella åtgärder. Åtgärdsplan ska upprättas även om inga regler behöver åtgärdas. Åtgärdsplanen ska i sin tur skickas in till SMAK Certifiering, som ett kvitto på att egenrevisionen är utförd. SMAK Certifiering granskar sedan egenrevisionerna och ger återkoppling.

Hur gör jag en egenrevision?

  • Gå punkt för punkt igenom det regelverket för den certifiering du ansökt om.
  • Skriv upp de regelpunkter verksamheten eventuellt inte uppfyller eller där det finns utrymme för förbättring i din åtgärdsplan. Åtgärdsplan bifogad i detta brev.
  • I åtgärdsplanen, skriv ner vilka åtgärder som kommer vidtas/har vidtagits för att uppfylla regeln. Om du bedömer att där inte fanns något att åtgärda ska du ändå skicka in signerad blankett för åtgärdsplan.
  • I åtgärdsplanen, ange när dessa åtgärder kommer vidtas/har vidtagits.Signera och datera åtgärdsplanen
  • Skicka åtgärdsplanen till hastcertifiering@smak.se eller till SMAK Certifiering AB, Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag som haft revisionsbesök skicka in en egenrevision?
Din certifiering är giltig till och med nästa ordinarie revision (som infaller vart tredje år), under förutsättning att verksamheten gör en egenrevision varje år under de två mellanår då revision på plats inte sker, och att denna godkänds av SMAK Certifiering AB.
Du som haft revisionsbesök året 2020 eller 2021 ska skicka in din redovisning på att du utfört egenrevisionen senast 31 maj.

Vilken version av regelverket ska jag utföra egenrevisionen på?
Den certifierade verksamheten ska alltid hålla sig á jour med eventuella ändringar i regelverket. Det är alltid den senaste versionen av regelverket som ska revideras. Senaste version är 2.0.

Varför får jag som inte haft ett revisionsbesök den här informationen?
Du har fått den här informationen eftersom du har skickat in en ansökan om certifiering, och tagit del av regelverket för den certifiering du ansökt om.
Om du önskar fullfölja certifieringen ska du skicka in ett kvitto på att du gått igenom regelverket, alltså gjort en så kallad Egenrevision.

Fakturor

Fakturor kommer till din e-post med Fortnox som avsändare. Avgift för pappersfaktura är 29 kronor. Tänk på att alltid meddela oss om du ändrar e-post eller andra kontaktuppgifter eller om du önskar pappersfaktura.

Frågor som rör betalning av faktura och påminnelser skickas till adressen minfaktura@fortnox.se. Har du frågor gällande innehållet i fakturan och din revision är du välkommen att kontakta ekonomi@smak.se.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din ansökan!