Nyheter 2022

Lantbruk

EU-Ekologisk produktion och KRAV produktion

Från och med 1 januari 2022 gäller de nya förordningarna för ekologisk produktion

Som producent med en certifierad verksamhet har du eget ansvar för att sätta dig in i nya och ändrade regler. Jordbruksverket har gjort en sammanställning över de viktigaste förändringarna, läs mer på deras hemsida www.jordbruksverket.se och sök på ”nya regler ekologisk produktion”.

Läs mer om KRAV:s regeländringar och nya regler på www.krav.se/regler/sa-paverkar-eu-forordningen-kravs-regler/

Vi ber dig särskilt uppmärksamma följande regeländringar (gäller både EU Ekologiskt och KRAV):

Alla nya producenter i ekologisk produktion ska från 1 januari 2022 anmäla sig till Jordbruksverket. Om du byter bolagsform eller gör generationsskifte och företagets organisationsnummer ändras så måste anmälan till Jordbruksverket göras innan du kan bli certifierad. Du ska alltså först anmäla till Jordbruksverket att ditt nya företag ska producera ekologiska produkter och därefter ansöka till SMAK Certifiering.

För att du ska få använda icke ekologiskt utsäde/plantor, köpa in icke ekologiska djur, samt avhorna kalvar och andra djur ska du från 1:e januari 2022 ha beviljats undantag innan inköp/användning/utförande. Ansökan om undantag för inköp av icke ekologiska djur och avhorning gör du på Jordbruksverkets webbsida och ansökan om undantag för användning av icke ekologiskt utsäde gör du i databasen OrganicXseeds på www.organicxseeds.com. Frågor kring systemet OrganicXseeds och inloggning kan du ställa till Jordbruksverket. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se om i vilka fall du behöver ansöka. Det finns även en vägledning när du har loggat in i systemet OrganicXseeds. Om du har frågor gällande en ansökan du har gjort kan du ställa dem till certifiering@smak.se.

Kraven på dokumentation av vad du gör i din verksamhet har ökat. Kom ihåg att alltid spara fakturor/följedokument för insatsvaror du köper till produktionen (foder, gödsel, växtskydd, rengöringsmedel, mm). Din revisor kommer att gå igenom verksamhetens dokumentation enligt de nya reglerna vid årets revision. Uppdaterade mallar för journalföring hittar du på Mina Sidor under Stödmaterial.

Vi ber dig särskilt uppmärksamma följande regeländringar (gäller både EU Ekologiskt och KRAV):

  • Ansökan om retroaktiv omställning omfattar betydligt fler kontrollkrav än tidigare och kommer att ta längre tid. Bland annat ska SMAK Certifiering göra en fysisk kontroll av marken, en skriftlig riskbedömning och en kontrollrapport. Avgiften blir väsentligt högre än tidigare. Vi rekommenderar att man i stället använder den tvååriga omställningsperioden för mark där det fungerar.
  • Kravet på odling av baljväxter, gröngödsling och växtmångfald gäller från 1 januari 2022 även vid odling av fleråriga grödor (tex frukt och bär) samt för växthusodling.
  • Kraven på självförsörjningsgrad på foder höjs något jämfört med tidigare nivåer (gäller endast EU-ekologisk produktion).
  • För grisar och fjäderfä ändras reglerna för utfodring med icke ekologiskt proteinfoder vilket endast får ges till grisar upp till 35 kg och unga fjäderfä.
  • Regeln om uppbundna nötkreatur ändras från att man tidigare har fått ha högst 45 uppbundna djur till att man nu endast får ha uppbundna nötkreatur om det finns högst 50 vuxna djur i besättningen. Som vuxna nötkreatur räknas alla över 24 månader.

  • Det har tidigare varit tillåtet att slutgöda tjurar på stall även under betessäsongen, men denna möjlighet försvinner och även ungtjurar ska ha tillgång till utevistelse. Tjurar äldre än ett år får även fortsatt hållas på rastgård i stället för bete i EU-ekologisk produktion, för KRAV-produktion gäller att de ska ha bete. Om tjurarna haft bete på sommaren får de hållas helt inne i lösdrift på vintern. Har de haft utevistelse i rastgård, men inget bete, under sommaren ska de ha tillgång till rastgården även under vintern.
  • Man kan nu certifiera även kanin och hjort.
  • Insatsmedel godkända att använda i ekologisk produktion (tex mineralfoder, ensileringsmedel, gödsel- och jordförbättringsmedel) har tidigare funnits i listor på krav.se och på lrf.se. Sedan i oktober finns de i den nya Insatslistan på www.insatslista.se Där kan du se både de insatsmedel som är tillåtna att använda i EU-ekologisk produktion och de som är tillåtna i KRAV-produktion.

Har du frågor om de nya reglerna och vad de innebär för din verksamhet eller om du har andra frågor är duvälkommen att kontakta din revisor.

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, branschens tolkning och sammanställning av reglerna förEU-ekologisk produktion, finns på https://nationellariktlinjer.ekofakta.se/. Den nya versionen är pga.situationen med pandemin inte publicerad än, men den kommer inom kort och har versionsnummer 7.

Årets produktionsuppgifter till SMAK Certifiering AB

Årets produktionsuppgifter till SMAK Certifiering AB

Den 9:e februari 2022 öppnar SAM-internet och i samband med att du gör din SAM-ansökan ska du också rapportera årets produktionsuppgifter till SMAK Certifiering. Logga in på Mina Sidor för att uppdatera dina produktionsuppgifter. Instruktioner finns under Stödmaterial när du är inloggad.

Vidarebefordra denna information till eventuell konsult/ rådgivare som gör din SAM-ansökan. Tänk på att du själv måste lägga in uppgifter om djurantal, växthusproduktion och mark som inte är med i SAM samt uppdatera din verksamhetsbeskrivning. Observera också att verksamhetsbeskrivningen pga. de nya reglerna har ett helt nytt utseende. Detta betyder att du måste fylla i den på nytt.

Den 13 april stänger SAM-ansökan. Årets uppgifter till SMAK ska vara inlämnade senast den 14 april. Lämnar du in senare riskerar du förseningsavgift på 2 500 kronor.

Om du eller din konsult/rådgivare absolut inte har möjlighet att rapportera årets uppgifter på Mina Sidor kontakta oss på telefon 020-61 62 63 eller via e-post: certifiering@smak.se för att få information om hur man rapporterar via post. Tänk på att höra av dig i god tid innan sista datum för inlämning då vi inte har möjlighet att hjälpa alla samtidigt den sista veckan.

Inlämning av årets produktionsuppgifter:

För att uppdatera dina produktionsuppgifter loggar du in på Mina Sidor. Ytterligare instruktioner finns under Stödmaterial när du är inloggad.
banner

Påminnelser och viktiga datum

Tänk på att om du odlar grödor för avsalu 2022 som inte är med på ditt certifikat bör du kontakta din revisor om att få revisionen förlagd minst 2 månader innan skörd så du hinner få ett certifikat som omfattar även de grödor du vill sälja.

Vi påminner om att omställningstiden för ny mark är 2 hela år. Anmäl ny mark till SMAK Certifiering i god tid. Omställningstiden startar det datum marken anmäls till SMAK Certifiering. Foder från mark som inte är anmäld till SMAK Certifiering är inte ekologiskt och får inte användas till ekologiska djur.

Vill du säga upp din KRAV-certifiering ska du göra det före den 1 mars 2022 för att inte behöva betala årets licensavgift till KRAV.

KRAV:s regel 3.6.7 om systematiskt miljöarbete för lantbruksföretag säger att du årligen, senast den 1 juli, ska gå igenom LRF:s Miljöhusesyn eller motsvarande. Åtgärdsplan från genomgången ska uppvisas vid revision. Skriv ut åtgärdsplanen så att du kan visa den vid årets revision.

Om du i din verksamhet har säsongsanställd personal och/eller utländsk arbetskraft ska du innan revisionen ha fyllt i checklista för Socialt ansvar som du hittar här.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Agneta den Braver, Certifieringsledare eko lantbruk
SMAK Certifiering AB

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din ansökan!