Nyheter 2022

Livsmedel och restaurang

EU-Ekologiskt produktion, KRAV produktion och IP certifiering

Ekologisk produktion: livsmedel

Införandet av de nya förordningarna för ekologisk produktion är nu i gång. Från den 1 januari 2022 gäller nya regler. Hur produktionen och kontrollen ska gå till i detalj finns beskrivet i förordningen (EU) 2018/848, vilket alla medlemsstater i EU måste följa. Det är du som verksamhet som har ansvaret och bevisbördan att redogöra för din ekologiska produktion.

Bland nyheterna finns att aromer ska ses som en ingrediens av jordbruksursprung, vilket de tidigare har inte gjort. Ekologiska naturliga aromer ska räknas in i andelen ekologiska ingredienser av jordbruksursprung (95%). Det är fortfarande tillåtet att använda icke-ekologiska naturliga aromer, men de ska då räknas in i kvarvarande andelen (5%). Endast naturliga aromer får användas. Säkerställ att du som producent får med ett produktblad för de aromer du använder som visar att de ekologiska reglerna har följts.

Gällande livsmedelstillsatser och processhjälpmedel ska nu flertalet komma från ekologisk produktion. Fördjupa dig i (EU) 2021/1165 för att se vilka tillsatser det gäller.

När det gäller dispenser för icke-ekologiska ingredienser, som behövs när det råder brist på den ekologiska varianten, minskar den totala dispenstiden från 4 år till 18 månader. Du ansöker om dispens på Livsmedelsverkets hemsida.

Har du frågor om de nya reglerna och vad de innebär för din verksamhet eller om du har andra frågor, är du välkommen att kontakta din revisor.

Ekologisk produktion: import

För varje sändning med ekologiska livsmedel som importeras från ett land utanför EU behöver ett kontrollintyg (så kallat COI-intyg) upprättas. Intyget styrker att de produkter du importerar har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion av ekologiska produkter inom EU. Kontrollintyget upprättas i datasystemet TRACES.NT som tidigare och ska signeras av producentens kontrollorgan eller kontrollmyndighet innan avresa.

Glöm inte att boka ankommande sändning till Livsmedelsverkets gränskontroll så att sändningen kan förtullas på rätt sätt och få säljas som ekologisk. Blankett finns på Livsmedelsverkets hemsida ”Bokning av gränskontroll”.

Om du planerar att börja importera från 3:e land behöver ditt certifikat omfatta import. Kontakta oss om du önskar utöka din certifiering för att omfatta import.

På livsmedelsverkets hemsida www.livsmedelsverket.se finner ni mer information om import av ekologiska livsmedel.

KRAV-certifierade verksamheter

KRAV-certifierade verksamheter

Ny version KRAV:s regler 2022 började gälla den 1januari och är anpassade till nya förordningen (EU)2018/848.

Det finns ett flertal ändringar i KRAV:s regler kring import och införsel. Tilläggskraven för mänskliga rättigheter stärks och gäller nu även länder från EU och ESS-området samt Schweiz, Storbritannien,Nordirland, USA, Kanade, Australien, Nya Zeeland och Japan. Reglerna innebär att du måste identifiera och minimera risker avseende socialt ansvar på leverantörsnivå från dessa länder när ekologiska varor köps in.

Läs mer om KRAV:s regler 2022 på www.krav.se för att se vilka regeländringar du berörs av. KRAV har också tagit fram en rad olika stödmaterial som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Läs mer deras hemsida: www.krav.se/foretag/stod-och-verktyg/

Innan den 15 mars ska du som är certifierad för livsmedelsförädling och/eller import/införsel rapportera föregående års försäljningsvärden. Även ett noll-värde ska rapporteras. Du ska också se till att de artiklar du har registrerat hos KRAV är aktuella. Detta gör du i Mitt KRAV på www.krav.se.

Vill du säga upp din KRAV-certifiering ska du göra det före den 1 mars 2021 för att inte behöva betala årets licensavgift.

KRAV-certifierad restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering

KRAV-certifierad restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering

Stora delar av kapitel 15 gällande restaurang/storhushåll är förändrat. Flera bitar är förenklade med mindre detaljkontroll. Begreppet”godkända livsmedel” byts ut mot ”hållbara livsmedel”och inkluderar nu allt MSC-märkt samt ekologiska vegetabilier och animalier samt vilt från Sverige.

Reglerna för nivån 15 produkter fasas ut under 2022och nivåerna för andel hållbara livsmedel höjs något.Detaljerna i de nya nivåerna kan du läsa om i KRAV:s regler kapitel 15. Efter revision 2022 får du använda de nya restaurangmärkena.

Att reducera matsvinn är ett hållbarhetsarbete som har tillkommit i KRAV:s regler. Mål ska definieras och redovisas vid revision.

Ladda gärna hem WWF:s app ”Matguiden” till din telefon för att lättare se vilka animalier som du ska undvika att köpa in. KRAV har en remiss ute om undantag angående svensk kyckling och kommer att återkomma med mer information inom kort. Kapitel 19 om kedjecertifiering har flyttats till kapitel15 och reglerna för kedjecertifiering har fått en deländringar till det enklare.

www.krav.se finns både hjälpmedel och utbildningsmaterial som du kan ta stöd av som certifierad.

IP Livsmedel

Tillval Klimatcertifiering

Du som har ett certifikat som går ut under 2022, eller början av 2023, kommer få en revision under året. Dukommer bli kontaktad i god tid innan certifikatet går ut för inbokning av revision. Om du ska lämna in dinegenrevision för administrativ granskning i år kan du läsa mer om vad som gäller nedan. Vi vill också informeraom att du ibland även kan få revision det år som du lämnar in din egenrevision. Det beror på att det enligtregelverket ska göras stickprov på 10 % av alla verksamheter som lämnar in egenrevision. Stickprovsrevisionengår till på samma sätt som den ordinarie revisionen på plats och kostar ingenting. De första tre åren som nykund är det revision på plats varje år.

Från och med 1 januari 2022 ersätts IP Livsmedel 2021:1 av IPLivsmedel 2022:1.

Se till att du får tillgång till den nya versionen i PDF-format eller beställ en fysisk regelhandbok från SigillKvalitetssystem. Den nya versionen innehåller numera ett tillval för svinn på restaurang. Gå gärna in på Sigill.seoch se vad en sådan certifiering kan innebära. För IP livsmedel och för Djuromsorg/slakt är inga nya regleraktuella i denna version. Sigill har däremot tagit fram mer stödmaterial som ni kan använda i erdokumentation.

Kom ihåg att göra din egenrevision senast den 31 mars

Alla som har en IP-certifierad verksamhet ska utföra en egenrevision varje år. Du som inte har ordinarie revision på plats i år ska logga in på Mina Sidor och göra din egenrevision genom att fylla i regelhandboken som finns där. Egenrevisionen skickas till SMAK Certifiering, direkt från Mina Sidor, för en administrativ granskning. Instruktioner finns under rubriken Stödmaterial när du har loggat in på Mina Sidor. En förseningsavgift på 1200 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Här kan du hitta de stödmaterial som reglerna i handboken hänvisar till.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Conny Källman, Certifieringsledare livsmedel
SMAK Certifiering AB

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din ansökan!