Nyheter 2023

GLOBALG.A.P.

Välkommen till ett nytt år tillsammans med oss på SMAK Certifiering AB. Vi ser fram emot ett nytt år med GlobalG.A.P. revisioner. GlobalG.A.P. har lanserat en ny version av checklistan som vi skriver om i nyhetsbrevet. Våra kompetenta revisorer finns på plats nära dig för att ge dig en oberoende kontroll av din verksamhet. Vi arbetar efter ledorden jordnära, professionella och nyskapande.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om årets nyheter och uppdateringar, men också svar på några av de vanligaste frågorna som vi får om vår certifiering.

GLOBALG.A.P. – ny version 6.0 av checklistan

Från och med den 1 januari 2024 gäller den nya versionen 6.0 av checklistan för Frukt och grönt samt Blommor och prydnadsväxter. Ladda ner dem på www.globalgap.org och läs mer om förändringarna här; IFA v6 (globalgap.org).

Det kommer att finnas två versioner av checklistan.
– Version 6 SMART (följer den för närvarande använda versionen 5.2 (inte GFS erkänd))
– Version 6 GFS (är den version som erkänns av GFS (viktigt för export till Nordamerika))

Vi planerar att erbjuda båda versionerna men i det fall du inte har ett externt krav från dina kunder på en GFS version kommer vi i första hand erbjuda version SMART som huvudalternativ.

Vår nuvarande plan är att göra övergången i slutet av oktober 2023 och då börja utföra revisioner baserat på version 6. Fram till dess fortsätter vi att utföra revisionerna enligt version 5.2.

GRASP – ny version 2.0 av checklistan

Från och med den 1 januari 2024 gäller den nya versionen 2.0 av checklistan för GRASP. Ladda ner den på www.globalgap.org.

Vi kommer att göra övergången i slutet av oktober 2023 och samordna övergången med GlobalG.A.P. version 6.

Naturbaum Siegel - certifiering av julgranar

För GlobalG.A.P. certifierade julgransodlare erbjuder vi den tyska certifieringen Naturbaum Siegel som har tagits fram av Verband Natürlicher Weihnachtsbaum. Är du intresserad av att veta mer om denna standard kan du kontakta oss. Du kan också hitta mer information på följande länk; siegel | Verband Natürlicher Weihnachtsbaum (naturbaum.de).

GlobalG.A.P. Chain of custody

Från och med i år kan vi erbjuda certifiering enligt GlobalG.A.P. Chain of custody. Denna certifiering behövs för packerier som köper in och förpackar GlobalG.A.P.-certifierade produkter. Detta gäller endast om packeriet är en egen juridisk enhet. Om packeriet är i samma organisation som odlingen behövs inte Chain of custody om du endast packar dina egna produkter eller köper in produkter som du själv odlar, t ex du odlar potatis och köper in potatis.

Kontakta gärna oss om du vill ha mer information om denna certifiering.

Vanliga frågor och svar om GLOBALG.A.P. certifiering

Vad innebär det att förlänga giltighetsdatum på certifikatet?
Ett certifikat kan förlängas med fyra månader om det finns extraordinära skäl. För att kunna förlänga certifikatet behöver du fylla i en ansökningsblankett som vi skickar till dig. En förlängning av ett certifikat innebär att en ny certifieringsperiod om 12 månader påbörjas med start från det föregående certifikatets sista giltighetsdatum. Som producent förbinder du dig att betala licensavgift för den nya certifieringsperioden och att genomföra en ny revision. Vill du avsluta din certifiering kan du inte förlänga avtalet.

Verksamhetens certifikat förlängdes med fyra månader under 2022. Är det nya certifikatets giltighetstid kortare än ett år?
Ja eftersom certifikatets giltighetstid alltid utgår ifrån det första utfärdade certifikatet och uppdateras med 12 månader vid förnyelse oavsett om ett certifikats giltighetstid har blivit förlängt eller ej.

Varför får man en extra revision under året när man redan har haft en ordinarie revision?
Vid ansökan om certifiering väljer du som procent om du ska ingå i programmet för 10 procent extra oanmälda revisioner, utöver den ordinarie revisionen. Det innebär att du kan få fler än en revision per år. Det andra alternativet innebär uteslutande oanmälda revisioner. Beskrivning av de två alternativen finns i ”General regulations” på www.globalgap.org.

Kontakta oss gärna om du har fler frågor.

Vi som arbetar med GLOBALG.A.P.-certifiering i Skandinavien finns här för dig!

Vad är avgiften för en extra revision?
Kontrollen vid en extra revision har samma innehåll som en ordinarie revision. Kostnaden är därför densamma, men med avdrag för licensavgifterna till GLOBALG.A.P. som endast betalas en gång per år.

Varför måste revisorn komma när vi har som mest att göra?
Revisorn ska enligt regelverket kontrollera verksamheten när relevanta lantbruksaktiviteter utförs, för att kunna verifiera regelpunkterna enligt checklistan. Det innebär att revisionen ska utföras under odlingssäsongen.

Peder Wood Pedersen
Revisor Danmark
Telefon +45 4241 5871

Hans Jørgen Hansen
Revisor Danmark
Telefon +45 4016 2973

Anna Bönner
Revisor Sverige
Telefon +46 49477 3997

Christian Grandi
Kvalitetsansvarig
Telefon +46 4046 2683

Kontakta oss vid frågor!