Nyheter 2023

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Välkommen till ett nytt år tillsammans med oss på SMAK Certifiering!

Vi är glada att för varje år kunna erbjuda ett allt större utbud av certifieringstjänster från jord till bord. Våra kompetenta revisorer finns på plats nära dig för att ge dig en oberoende kontroll av din verksamhet. Vi arbetar efter ledorden jordnära, professionella och nyskapande. I detta nyhetsbrev kan du läsa om årets nyheter samt få en påminnelse om viktiga datum.

Kom ihåg att skicka in din egenrevision senast den 31 maj 2023!

Vi vill påminna dig som ansökt om eller är certifierad enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium att skicka in din egenrevision senast den 31 maj 2023. Egenrevisionen ska utföras på den senaste versionen av regelverket (version 2.0). Använd stödmaterialet som hjälp när du gör din egenrevision.

Du som haft revisionsbesök

Vi vill påminna dig som haft revision med besök av revisor år 2021 eller 2022 att skicka in din egenrevision för 2023 innan den 31 maj. En förseningsavgift på 950 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Du som ansökt om certifiering men inte haft ett revisionsbesök

För att vi ska kunna fullfölja din certifiering behöver du skicka in redovisning på att du utfört en egenrevision.

Vid egenrevisionen ska verksamheten upprätta en åtgärdsplan med eventuella åtgärder. Även om inga regler behöver åtgärdas ska en åtgärdsplan upprättas. Åtgärdsplanen ska i sin tur skickas in till SMAK Certifiering, som ett kvitto på att egenrevisionen är utförd. SMAK Certifiering granskar sedan egenrevisionerna och ger återkoppling. Läs mer om kravet i Allmänna villkor.

Hur gör jag en egenrevision?

  • Gå punkt för punkt igenom det regelverket för den certifiering du ansökt om
  • Skriv upp de regelpunkter verksamheten eventuellt inte uppfyller eller där det finns utrymme för förbättring i din åtgärdsplan. Hämta åtgärdsplan här
  • I åtgärdsplanen, skriv ner vilka åtgärder som kommer vidtas/har vidtagits för att uppfylla regeln. Om du bedömer att där inte fanns något att åtgärda ska du ändå skicka in signerad blankett för åtgärdsplan.
  • I åtgärdsplanen, ange när dessa åtgärder kommer vidtas/har vidtagits
  • Signera och datera åtgärdsplanen
  • Skicka åtgärdsplanen till hastcertifiering@smak.se eller till SMAK Certifiering AB, Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag som haft revisionsbesök skicka in en egenrevision?
Din certifiering är giltig till och med nästa ordinarie revision (som infaller vart tredje år), under förutsättning att verksamheten gör en egenrevision varje år under de två mellanår då revision på plats inte sker, och att denna godkänds av SMAK Certifiering AB.
Du som haft revisionsbesök året 2021 eller 2022 ska skicka in din redovisning på att du utfört egenrevisionen senast 31 maj.

Varför får jag som inte haft ett revisionsbesök det här mejlet?
Du har fått det här mejlet eftersom du har skickat in en ansökan om certifiering, och tagit del av regelverket för den certifiering du ansökt om.

Om du önskar fullfölja certifieringen ska du skicka in ett kvitto på att du gått igenom regelverket, alltså gjort en så kallad egenrevision.

Vilken version av regelverket ska jag utföra egenrevisionen på?
Den certifierade verksamheten ska alltid hålla sig á jour med eventuella ändringar i regelverket. Det är alltid den senaste versionen av regelverket som ska revideras. Senaste version är 2.0.

Prislista 2023

Fakturor kommer till din e-post med Fortnox som avsändare. Tänk på att alltid meddela oss om du ändrar e-post eller andra kontaktuppgifter eller om du önskar pappersfaktura. Avgift för pappersfaktura är 29 kronor.

Frågor som rör betalning av faktura och påminnelser skickas till adressen minfaktura@fortnox.se. Har du frågor gällande innehållet i fakturan och din revision är du välkommen att kontakta ekonomi@smak.se.

Se 2023 års prislista

Ny version av HYN:s Standard (Gäller endast certifierade för Kvalitetsmärkt Hästgymnasium)

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) har publicerat en ny version av Standarden, version 1.3.Standarden innehåller förklaringar till regelverket som skolor certifierade enligt Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska förhålla sig till. Den nya versionen av Standarden innehåller främst språkliga förändringar och förtydliganden men även ändringar i partnerskapet.

Den nya versionen av Standarden skickades ut via e-post till anslutna skolor med Kvalitetsmärkt Hästgymnasium den 2022-12-14.

Har du inte mottagit standarden i din e-post? Säkerställ först att mejlet inte har hamnat i skräpposten, om du inte hittar mejlet meddela hastcertifiering@smak.se så hjälper vi dig.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Katrine Petäjistö, standardansvarig Kvalitetsmärkt Häst
SMAK Certifiering AB

Kontakta oss vid frågor!