Hand stryker över jorden | SMAK Certifiering AB

Nyheter 2023

Primärproduktion

EU-Ekologisk produktion och KRAV produktion

Ett år med de nya förordningarna för ekologisk produktion

De nya förordningarna för ekologisk produktion har nu varit gällande i ett år. Hur produktionen ska gå till i detalj finns beskrivet i förordningen (EU) 2018/848. Du som har certifierad verksamhet har alltid eget ansvar för att sätta dig in i nya och ändrade regler. På dessa sidor hittar du information om gällande regler:
https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion/
https://regler.krav.se/regler2023

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning ska tillämpas i svenska förhållanden. Utgåvan av Nationella riktlinjer är i dagsläget inte färdigställd men beräknas vara klar under kvartal 1 2023. För att se de kommande Nationella riktlinjerna, gå till https://nationellariktlinjer.ekofakta.se/

Eftersom inte alla producenter stött på de nya reglerna under 2022 påminner vi om följande (gäller både EU och KRAV):

 • För att du ska få använda icke ekologiskt utsäde/plantor, föra in icke ekologiska djur till din besättning samt avhorna kalvar och andra djur ska du ha beviljats undantag innan användning / införande /utförande. Ansökan om undantag för införande av icke ekologiska djur till din besättning och avhorning gör du på Jordbruksverkets webbsida och ansökan om undantag för användning av icke ekologiskt utsäde gör du i databasen OrganicXseeds på www.organicxseeds.com Frågor om ansökan om undantag för införande av icke ekologiska djur och avhorning ställer du till Jordbruksverket.
  Frågor om ansökan om undantag för användning av icke ekologiskt utsäde/plantor kan du ställa till SMAK Certifiering med undantag för frågor som gäller inloggningen, de ställer du till Jordbruksverket.
  Jordbruksverket har sett över avgifterna för ansökan om undantag. De sänker avgiften för ansökan om avhorning från 1400 kr till 200 kr per besättning och avgiften för ansökan om införande av icke ekologiska avelsdjur från 1400 kr till 300 kr.
 • Ansökan om retroaktiv omställning omfattar betydligt fler kontrollkrav än tidigare och kommer att ta längre tid. Bland annat ska SMAK Certifiering göra en fysisk kontroll av marken, en skriftlig riskbedömning och en kontrollrapport. Avgiften blir därmed väsentligt högre än tidigare. Vi rekommenderar att man istället använder den tvååriga omställningsperioden för mark där det fungerar.

 • Kravet på odling av baljväxter, gröngödsling och växtmångfald gäller från 1 januari 2022 även vid odling av fleråriga grödor (t.ex frukt och bär) samt för växthusodling.
 • Insatsmedel godkända att använda i ekologisk produktion (tex mineralfoder, ensileringsmedel, gödsel- och jordförbättringsmedel) har tidigare funnits i listor på krav.se och på lrf.se. Sedan i oktober finns de i den nya Insatslistan på www.insatslista.se. Där kan du se både de insatsmedel som är tillåtna att använda i EU-ekologisk produktion och de som är tillåtna i KRAV-produktion.
 • NYHET! Spridning av biogödsel som innehåller animaliska biprodukter (ABP) i slåttervall. Begreppet ätlig del av gröda för slåttervall har tolkats och det är nu möjligt att sprida biogödsel i slåttervall oavsett spridningssätt förutsatt att vallen skördas med en stubbhöjd på minst 10 cm och att skörden sker tidigast 6 veckor efter spridning. Biogödseln ska vara hygieniserad, vilket den är om anläggningen är certifierad för SPCR120. Alla KRAV-certifierade biogasanläggningar uppfyller detta.

Har du frågor om reglerna och vad de innebär för din verksamhet eller om du har andra frågor, är du alltid välkommen att kontakta din revisor.

Årets produktionsuppgifter till SMAK Certifiering senast den 19 april

Årets produktionsuppgifter till SMAK Certifiering senast den 19 april

I mitten av februari 2023 öppnar SAM-internet och i samband med att du gör din SAM-ansökan ska du också rapportera årets produktionsuppgifter till SMAK Certifiering. Logga in på Mina Sidor på www.smak.se för att rapportera dina produktionsuppgifter. Instruktioner finns under Stödmaterial när du är inloggad. Vidarebefordra denna information till eventuell konsult/ rådgivare som gör din SAM-ansökan. Tänk på att du själv måste lägga in uppgifter om djurantal, växthusproduktion och mark som inte är med i SAM samt uppdatera din verksamhetsbeskrivning.

I mitten av april stänger SAM-ansökan. Årets uppgifter till SMAK Certifiering ska vara inlämnade senast den 19 april. Lämnar du in senare riskerar du förseningsavgift på 2 500 kronor.

Om du eller din konsult/rådgivare absolut inte har möjlighet att rapportera årets uppgifter på Mina sidor på www.smak.se. kontakta oss på telefon 020-61 62 63 eller via e-post: certifiering@smak.se för att få information om hur man rapporterar via post. Tänk på att höra av dig i god tid innan sista datum för inlämning då vi inte har möjlighet att hjälpa alla samtidigt den sista veckan.

Inlämning av årets uppgifter:

banner

Påminnelser och viktiga datum

 • För 2023 gäller minst 15 procent ekologisk utsädespotatis.
  För matpotatis gäller att odlaren ska ha beställt ekologisk utsädespotatis till minst 15 procent av hela matpotatisarealen för att få individuellt undantag för resterande areal matpotatis om man behöver använda konventionellt kemiskt obetat utsäde. Dokumentation ska finnas på att man har beställt ekologisk utsädespotatis och beställningen ska ha skett senast en månad före det datum odlaren vill att utsädet ska levereras. Säljaren ska bekräfta skriftligen att odlaren har beställt utsädet.
 • Tänk på att om du odlar grödor för avsalu 2023 som inte är med på ditt certifikat bör du kontakta din revisor om att få revisionen förlagd minst 2 månader innan skörd så du hinner få ett certifikat som omfattar även de grödor du vill sälja.
 • Vi påminner om att omställningstiden för ny mark är 2 hela år. Anmäl ny mark till SMAK Certifiering i god tid. Omställningstiden startar det datum marken anmäls till SMAK Certifiering. Foder från mark som inte är anmäld till SMAK Certifiering är inte ekologiskt och får inte användas till ekologiska djur.
 • KRAV:s regel 3.6.7 om systematiskt miljöarbete för lantbruksföretag säger att du årligen, före den 1 juli, ska gå igenom LRF:s Miljöhusesyn eller motsvarande. Skriv ut Åtgärdsplanen när du är klar så att du kan visa den vid årets revision.
 • Om du i din verksamhet har säsongsanställd personal och/eller utländsk arbetskraft ska du innan revisionen ha fyllt i checklista Socialt ansvar som du hittar här: https://www.krav.se/stod-och-verktyg/checklista-socialt-ansvar/

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Agneta den Braver, Certifieringsledare eko lantbruk
SMAK Certifiering AB

Kontakta oss vid frågor!