Nyheter 2023

Livsmedel/Restaurang

EU-Ekologisk/ KRAV/ IP-produktion

EU-ekologisk produktion och KRAV-produktion

De nya förordningarna för ekologisk produktion har nu varit gällande i ett år. Hur produktionen ska gå till i detalj finns beskrivet i förordningen (EU) 2018/848 som ska följas för produktion av EU-ekologiska livsmedel. Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning ska tillämpas i svenska förhållanden. Utgåvan av Nationella riktlinjer är i dagsläget inte färdigställd men beräknas vara klar under kvartal 1 under 2023. För att se de kommande Nationella riktlinjerna, gå till https://nationellariktlinjer.ekofakta.se/

Vi vill påminna dig om att se över dina uppgifter som finns på Mina sidor på www.smak.se.

Du ska:

  • Uppdatera produktlistan under Livsmedelsprodukter om produkter läggs till eller tas bort. Var noggrann med att registrera rätt produktgrupp då detta hamnar på ert nya certifikat från årets revision.
  • Uppdatera din verksamhetsbeskrivning under EU EKO/KRAV Min verksamhetsbeskrivning om du gör någon förändring eller annat som påverkar din produktion.

Tidigare år har vi haft möjlighet att utföra revision med 24-månaders intervall hos verksamheter med mycket liten riskhantering. Den möjligheten är med den nya förordningen borta och revision kommer att utföras årligen hos alla certifierade verksamheter.

Glöm inte att det är du som har den certifierade verksamheten som har ansvaret och bevisbördan att redogöra för din ekologiska produktion.

Har du frågor om de nya reglerna och vad de innebär för din verksamhet eller om du har andra frågor, är du alltid välkommen att kontakta din revisor.

Import

För varje sändning med ekologiska livsmedel som importeras från ett land utanför EU behöver ett kontrollintyg (så kallat COI-intyg) upprättas. Intyget styrker att de produkter du importerar har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion av ekologiska produkter inom EU. Kontrollintyget upprättas i datasystemet TRACES.NT som tidigare och ska signeras av producentens kontrollorgan eller kontrollmyndighet innan avresa.

Glöm inte att boka ankommande sändning till Livsmedelsverkets gränskontroll så att sändningen kan förtullas på rätt sätt och få säljas som ekologisk. Blankett finns på Bokning av kontroll vid import av ekologiska livsmedel (livsmedelsverket.se).

Om du planerar att börja importera från 3:e land behöver ditt certifikat omfatta import. Kontakta SMAK Certifiering om du önskar utöka din certifiering för att även omfatta import. Livsmedelsverkets information om import av ekologiska livsmedel hittar du här https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/importera-livsmedel/import—ekologiska-livsmedel.

KRAV-certifierade verksamheter

KRAV-certifierade verksamheter

Ny version KRAV:s regler 2023 började gälla den 1 januari och är anpassade till förordningen (EU) 2018/848 ekologisk produktion. Läs mer i KRAV:s regler 2023 på www.krav.se för att se vilka regeländringar du berörs av. KRAV har tagit fram en rad olika stödmaterial som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Läs på deras hemsida; www.krav.se/foretag/stod-och-verktyg/

Innan den 15 mars ska du som är certifierad för livsmedelsförädling och/eller import/införsel rapportera föregående års försäljningsvärden. Även ett noll-värde ska rapporteras. Du ska också se till att de artiklar du har registrerat hos KRAV är aktuella. Det gör du på KRAV:s portal Mitt KRAV – Logga in.

KRAV-certifierad restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering

KRAV-certifierad restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering

KRAV kommer från och med 2023 att ta bort hänvisningarna till WWF:s Fiskguiden och Köttguiden i sina restaurangregler kapitel 15. KRAV anser att guiderna inte längre fyller den funktion som KRAV avsåg från början. Det hållbarhetsarbete som KRAV:s restaurangregler syftar till gäller inte bara för den mat som serveras utan restaurangerna ska också arbeta för att bland annat minska sitt matsvinn och bedriva ett övergripande miljöarbete, som exempelvis omfattar användning av miljömärkta rengöringsmedel och förnybar el. Du som ansvarig för en KRAV-certifierad restaurang ska dock kunna redovisa ursprunget av de animalier ni köper in.

Detta år gäller enbart redovisning i % av inköp av hållbara livsmedel. Produktnivån är borttagen. Tänk på att inköpsstatistiken ska kunna redovisas vid revision. Håll dig uppdaterad varje månad med restaurangens inköp så ni ligger bra till och inte får en överraskning vid revisionen.

Att reducera matsvinn är ett hållbarhetsarbete som har tillkommit i KRAV:s regler och fortsätter även detta år. Mål ska definieras och redovisas vid revision.

Ladda gärna hem KRAV:s app till din telefon för att lättare se vilka regler ni ska arbeta efter.

www.krav.se finns både hjälpmedel och utbildningsmaterial som du kan ta stöd av som certifierad.

IP Livsmedel

Du som har certifikat som går ut under 2023, eller början av 2024, kommer att få en revision under året. Du kommer bli kontaktad i god tid innan certifikatet går ut för bokning av revision. Om du ska lämna in din egenrevision för administrativ granskning i år kan du läsa mer om vad som gäller nedan. Vi vill också informera om att du ibland även kan få revision på plats det år som du lämnar in din egenrevision. Det beror på att det enligt regelverket ska utföras stickprovsrevision på 10 % av alla verksamheter som lämnar in egenrevision. Stickprovsrevisionen går till på samma sätt som den ordinarie revisionen på plats och kostar ingenting. De första tre åren som ny kund är det revision på plats varje år.

IP Livsmedel 2022:1

Utgåva 2022:1 gäller även för 2023. För IP livsmedel och för Djuromsorg/slakt är det inga nya regler detta år. Sigill Kvalitetssystem har tagit fram stödmaterial som du kan använda i din dokumentation. Ta del av dem på www.sigill.se.

Kom ihåg att göra din egenrevision senast den 31 mars

Alla som har en IP-certifierad verksamhet ska utföra en egenrevision varje år. Du som inte har ordinarie revision på plats i år ska logga in på Mina Sidor på www.smak.se och göra din egenrevision genom att fylla i regelhandboken som finns där. Egenrevisionen skickas till SMAK Certifiering direkt från Mina Sidor, för en administrativ granskning. Instruktioner finns under rubriken Stödmaterial på Mina Sidor. En förseningsavgift på 1200 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

https://www.sigill.se/omraden-och-regler/livsmedel/ hittar du de stödmaterial som reglerna i handboken hänvisar till.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Conny Källman, Certifieringsledare livsmedel
SMAK Certifiering AB

Kontakta oss vid frågor!