Nyheter 2023 ? Ekologiskt lantbruk

Från och med den 1 januari 2023 gäller en ny utgåva av KRAV:s regler.

Till 2023 har KRAV sett över reglerna i kapitel 2 Allmänna regler för certifiering, med syfte att förbättra reglerna för att fånga upp producenter med omfattande brister i produktionen så tidigt som möjligt. Dessutom har ett antal regelpunkter inom områdena växtodling, djurhållning, biodling, fodertillverkning, livsmedel och restaurang/storhushåll uppdaterats.

Du hittar mer information om nyheterna samt kan beställa en uppdaterad version av regelhandboken på www.krav.se.