Nyheter 2023 ? IP-certifierat Lantbruk

Från och med den 1 januari 2023 finns uppdaterade regelhandböcker för IP Sigill Frukt och Grönt samt IP Frukt och Grönt Grundcertifiering. En kort sammanfattning av de nya reglerna presenteras nedan. För att ta del av alla ändringar hittar du mer information om nyheterna samt kan beställa en uppdaterad version av regelhandböckerna på www.sigill.se eller ring Sigill på telefon 010-184 45 00.

Ny regel för inlämning av egenrevisionen (Gäller både Sigill och grundnivå)

Vi vill informera om att det inte längre är möjligt att endast lämna in en signerad åtgärdsplan. För dig som gör din egenrevision på mina sidor på SMAK Certifiering:s kundportal är det inga förändringar mot tidigare. För dig som endast skickar in åtgärdsplanen måste du nu även bifoga ett antal verifierande dokument som lämnas in i stället för en ifylld checklista. Detta enligt de nya uppdateringarna i regelverken. Se respektive regelhandbok för vilka verifierande dokument som gäller.

Ny regel för potatisproduktion (Gäller Sigill nivå)

Efterskördsbehandling får användas på potatis med medel som innehåller 1,4-Dimetylnaftalen eller Grönmyntaolja. All annan användning av efterskördsbehandling är inte tillåtet.

Ändrade regler

11 regelpunkter har ändrats för IP Sigill Frukt och Grönt.

3 regelpunkter har ändrats för IP Frukt och Grönt Grundnivå.

En detaljerad beskrivning av ändringarna finns på Sigills hemsida.