PRESSMEDDELANDE – CHRISTIAN NYRÉN ÄR NY VD PÅ SMAK Certifiering AB

SMAK Certifiering AB har utsett Christian Nyrén till ny VD, han tillträder uppdraget den 1 december.

– Utifrån sin kompetens och erfarenhet från uppdrag som VD för olika verksamheter i livsmedelsbranschen och även som vice ordförande i SMAK Certifierings styrelse kommer Christian att kunna bidra på ett bra sätt till verksamheten, med fokus på kundnytta och verksamhetens tillväxt, säger Eric Winding, SMAK Certifierings styrelseordförande.

De tjänster och värden som SMAK Certifiering levererar till sina kunder ligger mig varmt om hjärtat. Det ska bli väldigt inspirerande att påbörja VD-uppdraget och att tillsammans med styrelsen och medarbetarna inom SMAK Certifiering fortsätta bolagets positiva utveckling och ta ytterligare steg, fortsätter Christian.

Kort fakta SMAK Certifiering:

SMAK Certifiering har sin bakgrund i den gröna näringen samtidigt som vi strävar efter att leda utvecklingen inom certifiering och att vara det svenska alternativet. SMAK Certifiering AB erbjuder certifiering inom lantbruk, trädgård, livsmedelsförädling och restaurang i hela Norden och kan med sin oberoende granskning ge trovärdighet åt producenternas åtaganden när det gäller kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Företaget startade sin certifieringsverksamhet redan under 90-talet och är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Potatisbranschen där LRF, ICA, COOP, Lidl, Sveriges Potatishandlares Riksförbund, Axfood, GRO och SLU ingår.

Vid frågor:

Eric Winding ordförande, tel: 070-65 511 95

Gitte Alexandersson, tf VD tel: 076-677 51 89