Riktlinjer för hygien i samband med revisionsbesök

Allmänna riktlinjer

Nedan kan du läsa om SMAK Certifierings förhållningssätt och riktlinjer för hygien och vad som gäller vid revisionen.

Vid varje enskilt tillfälle ska Folkhälsomyndighetens senaste råd följas. SMAK Certifiering håller sig uppdaterad via hemsidorna www.krisinformation.se samt www.folkhalsomyndigheten.se.

 • Ni ska inte genomföra en revision om någon som behöver delta på revisionen har symptom för influensa eller nedsatt allmäntillstånd. Ta kontakt med din revisor om ditt läge gällande smitta och sjukdom ändrar sig innan revisionen.
 • Se också till att inga personer som tillhör någon av Folkhälsomyndighetens riskgrupper är med på revisionen.
 • Om möjligt undvik även att personer som inte är fullvaccinerade mot Covid-19 deltar.
 • De riktlinjer om hygien som ni redan har på platsen ska följas precis som tidigare.

Observera att för att minimera smittorisken bör även du som kund använda munskydd vid revisionen och se till att hålla nere antalet personer som medverkar vid revisionen.

 

Särskilda riktlinjer för revisorn vid revisionsbesök

 • Revisor bär munskydd vid inledning av revision och inleder med att fråga om vilka regler som gäller på platsen.
 • Använd engångshandskar, munskydd och visir om kunden begär det. Vid användande av munskydd är det viktigt att följa WHO:s rutiner för på- och avtagande av munskydd. Se instruktionsfilm på: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-andhow-to-use-masks
 • Tvätta händer före och efter revisionen. Tvål och vatten skall användas och tvättningen ska göras i minst 20 sekunder. Använd handsprit om så finns tillgängligt.
 • Avstå från kroppskontakt och håll ett avstånd om minst 2 meter i sidled samt framåt och bakåt. Kan detta avstånd inte hållas ska munskydd bäras.
 • Minimera tiden på plats.
 • Minimera personliga möten till endast de som krävs.
 • Undvik eventuella samlingar av personal i samband med luncher och raster.
 • Genomför revisionen i största möjliga mån utomhus eller i väl ventilerade lokaler.
 • Om revision måste ske i trånga utrymmen där ett avstånd om 2 meter ej kan hållas ska revisorn gå in i lokalerna själv.
 • Ta med egen dryck i förslutet kärl. Undvik att äta eller dricka under besöket.
 • Ha med pappersservetter som används i händelse av behov av att hosta eller nysa. Använd servetten för att täcka ansiktet och släng servetten direkt efteranvändandet.
 • Ta inte med mat och andra föremål från besöket om det inte krävs för revisionens genomförande.