Ny modell för riskklassning

Från och med 2024 kommer kontrollmyndigheterna att börja använda en ny modell för att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få. Utvecklingsarbetet för riskklassning har pågått under flera år, men efter två genomförda remissomgångar har Livsmedelsverket beslutat om en färdig modell. 

Under 2023 kommer kontrollmyndigheterna att påbörja arbetet med att klassa om redan verksamma livsmedelsföretag och beräkna hur mycket kontroll dessa ska få varje år från och med 2024. Här kan du läsa mer om reduktionen av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering.

Detta innebär alltså att våra livsmedelskunder som har en tredjepartscertifiering (IP Livsmedel/BRC/IFS/ISO22000) kan tillgodoräkna sig dessa vid kontrollmyndighetens beräkning av tillsyn.