Stickprovskontroll för Sigill

Använder ditt företag Sigillmärket? Vi har fått i uppdrag av Sigill Kvalitetssystem att utföra stickprovskontroller av företag som använder Sigillmärket. Arbetet pågår under hösten 2022 med ett flertal uppdrag.

Vad är Sigill?

Tillsammans med Standardrådet utvecklar och förvaltar Sigill kvalitetssystem IP-standarden. Det finns idag närmre 4000 certifikat inom IP-standarden för hållbarare produktion av mat och blommor inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljöansvar och schyssta arbetsvillkor. Här kan du läsa mer om IP-Sigill och IP Grundcertifiering.