Med anledning av torkan

Höbalar på en åker | SMAK Certifiering

Det råder torka i stora delar av Sverige och du som djurhållare kan drabbas av foderbrist. Jordbruksverket som är ansvariga för regelverket för ekologisk produktion och KRAV som ansvarar för KRAV:s regelverk har information om vad det finns för möjligheter och hinder för bete och skörd.

Läs på Jordbruksverkets webbsida;

Torka – Jordbruksverket.se

Läs på KRAV:s webbsida; https://www.krav.se/aktuellt/det-har-galler-vid-betesbrist-eller-foderbrist-som-foljd-av-torka/

Längre ned på KRAV:s sida hittar du även länkar till andra organisationer som ger tips och råd om vad man kan göra vid foderbrist. Till exempel har Växa Sverige sammanfattat sina lärdomar från sommaren 2018 och ger bland annat råd om alternativa fodermedel.

Om din egen produktion av foder har gått förlorad på grund av en exceptionell händelse, till exempel på grund av väderförhållanden, kan du ansöka om att få utfodra dina djur med ickeekologiskt foder under en begränsad tid.

Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbsida;

Ekologiska nötkreatur – Jordbruksverket.se