Interna utvecklingar i certifieringsprocessen

Vi har tidigare rapporterat om ett flertal förändringar gällande den nya EU förordningen bl.a. att certifikaten från och med 2023 ställs ut i EU:s system Traces. 

I takt med omställningen till den nya förordningen har vi utvecklat den interna certifieringsprocessen. Certifieringsprocessen löper på smidigare än någonsin. Vi hoppas att du som kund upplever att vi har ett gott samarbete med fokus på en snabb process från bokning av revision till ett utfärdat certifikat. 

När ett företag vill bli certifierad utförs en revision där flera steg genomförs, till exempel: 

  • Inspektion av produktionsplatser
  • Dokumentkontroll
  • Intervju
  • Provtagning för analys (eko)

Efter korrigeringar av eventuella avvikelser kan revisionen avslutas och skickas till granskning och utfärdande av certifikat.

Om du vill veta mer om hur certifieringsprocessen går till kan du läsa mer här.