Pilotprojekt för
framtidens nötköttsproduktion

Delta i pilotprojektet som förenklar kontrollen av framtidens nötköttsproduktion

Produktionen av nötkött behöver öka med nära 80% för att nå upp till de nationella målen om självförsörjningsgrad. Det visar siffror från Jordbruksverket. För att både öka nötköttsproduktionen på ett kvalitetssäkrat sätt och minska den administrativa bördan har SMAK Certifiering och Sigill Kvalitetssystem startat ett pilotprojekt. 

Sigills Grundcertifiering Gris används redan av branschen, med en ökad nötköttsproduktion är det naturligt att liknande krav ställs på nötkött. Ta därför chansen att på nära håll påverka framtiden för svensk nötköttsproduktion genom att vara med och anpassa regelverket för IP Nöt Grundcertifiering.

Pilotprojektet

Pilotprojektet spänner över två år och för att delta ser vi gärna att din verksamhet har fler än 50 djurenheter, men alla producenter är välkomna att följa projektet. Projektet med syftet att effektivisera kontrollen av framtidens nötköttsproduktion lanseras under Köttriksdagen 2023 och pågår under 2024-2025 med målet att samla in data och synpunkter från såväl producenter som revisorer genom en förrevision och en certifieringsrevision. Informationen kommer att användas för att förenkla IP Nöt Grundcertifiering och för att säkra en hållbar produktion och ditt tillträde till marknaden.

 

Så går projektet till

1

Under projektets första år utförs en förrevision där vi fokuserar på utvalda delar inom IP Nöt Grundcertifiering. Under förrevisionen får din verksamhet besök av en av våra oberoende revisorer. Alla revisorer du möter har erfarenhet inom din bransch. Efter förrevisionen får du ett underlag som visar vilka eventuella avvikelser som behöver åtgärdas för att din verksamhet skall uppfylla lagkraven.

2

Under projektets andra år genomförs en full certifieringsrevision där en av våra kunniga revisorer tillsammans med dig metodiskt går igenom din verksamhet med syfte att kvalitetssäkra och hitta förbättringsområden. Områden där vi ser att det är dubbelrapportering för dig som producent kommer vi att lyfta med myndigheterna, för att utforska lösningar som minskar den administrativa bördan för dig som producent.

3

Under projektet pågår en kontinuerlig dialog med producenter och revisorer för att samla feedback och föreslå värdefulla justeringar av standarden. Slutligen, som en del av projektets avslutande fas, kommer vi att utvärdera resultaten och dela med oss av lärdomarna till alla deltagare och intressenter.

Även om både förrevisonen och revisionen innebär en kostnad, är vår erfarenhet att våra revisioner och checklistor leder till effektiviseringar som leder till bättre kvalitet och ökad lönsamhet.

Så vill vi lyfta svensk nötköttsproduktion

Svensk nötköttsproduktion behöver öka och samtidigt behöver tillsynen kvalitetssäkras. Sigill Kvalitetssystem deltar i projektet för att se över sitt regelverk, och undvika eventuellt dubbelarbete för dig som producent. Därför vill vi höra dina tankar och idéer, och vilka utmaningar du som nötköttsproducent står inför. Genom att delta i pilotprojektet bidrar du till att öka; din lönsamhet, självförsörjningsgraden av hållbart nötkött och anpassningen av reglerna efter producenternas förutsättningar. Vår målsättning är att IP Nöt Grundcertifiering även kan leda till en förbättrad myndighetstillsyn, med längre intervall.

Så vill vi lyfta svensk nötköttsproduktion

Dubbelrapportering och bristfällig myndighetstillsyn

Dubbelrapportering och bristfällig myndighetstillsyn

I dagens nötköttsindustri står producenter inför en omfattande administrativ börda. Det krävs ofta att samma data rapporteras till flera olika myndigheter, vilket inte bara är tidskrävande utan också öppnar upp för felaktigheter och ineffektivitet. Myndigheterna har idag inte tillräckliga resurser för sin tillsyn. Det kommer troligen förväntas en certifiering av produktionen, för att kvalitetssäkra och upprätthålla branschens goda rykte och trovärdighet. För att kunna öka nötköttsproduktionen i framtiden är det därför avgörande att få till en certifiering enligt ett producentorienterat nordiskt regelverk, IP Nöt Grundcertifiering, som säkrar kvaliteten och ökar lönsamheten.

Anmäl dig till projektet idag

Vill du vara med och anpassa de regelverk som definierar framtiden för svensk nötköttsproduktion – anmäl dig till pilotprojektet. Anmäler du dig före sista december får du 25% rabatt på förrevisionen.

Ord.pris: 4.050 kr

Deltagarpris: 3.000 kr.

Vill du själv inte delta är du välkommen att lämna en intresseanmälan för att få följa projektet.