Barn rider på hästar på en gård med hästcertifiering | SMAK Certifiering AB

Hästcertifiering av hästverksamheter & hästgymnasium

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har tagit initiativet till en frivillig hästcertifiering. Certifieringen ger trygga rutiner och kontroll samt är ett oberoende kvitto för kunderna att din hästverksamhet är seriös och håller hög kvalitet. Parallellt med detta har Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) tagit fram en hästcertifiering för hästgymnasier i syfte att hjälpa gymnasier bedriva en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet.

Både systemen bygger på samma regelverk baserat på svenska lagkrav kring företagande, hästhållning,arbetsmiljö samt klimat och miljö, där ytterligare branschkrav kopplat till utbildning tillkommer för hästgymnasier.

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Syftet är att få en gemensam standard, där den som driver hästverksamhet på ett enkelt och jämförbart sätt, kan visa hög kvalitet i verksamheten. Certifieringen Kvalitetsmärkt Hästverksamhet har även ett anpassat tillägg som arbetats fram i samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) för Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

Varför är den viktig för min verksamhet?

En hästcertifiering tar din verksamhet till nästa nivå vad gällande kvalitet och produktivitet. Den skapar goda förutsättningar för ökad lönsamhet och stärker din position på marknaden. Den hjälper dig att fokusera på rätt saker och skapa tydliga strukturer och processer som tillåter dig att fokusera på att utveckla verksamheten. En hästcertfiering erbjuder följande fördelar:

  • kan användas för att marknadsföra din verksamhet och öka din konkurrenskraft
  • du får hjälp att hålla din verksamhet uppdaterad om gällande lagstiftning
  • du är väl förberedd inför en eventuell myndighetskontroll
  • minskade kvalitets- miljö- och arbetsmiljörisker
  • ett bra kvitto till kunden att verksamheten bedrivs seriöst.

Källa: https://www.lrf.se/om-lrf/lrfs-branschavdelningar/lrf-hast/foretagsutveckling/kvalitetsmarkt-hastverksamhet/

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Certifieringen visar att skolan uppfyller vissa kvalitetskrav som branschen ställt upp avseende faktorer kopplade till naturbruksprogrammets hästinriktning. Syftet med Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är att skolor med gymnasieutbildningar inom häst ska kunna visa att de bedriver en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet.

All undervisning sker i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar samt legitimerade lärare som regelbundet fortbildas.

Varför är den viktig för min skola?

En skola certifierad enligt Kvalitetsmärkt Hästgymnasium bedriver seriös undervisning i yrkesmässiga miljöer med väl anpassade hästar. Undervisningen leds av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas och håller sig uppdaterade med utvecklingen i branschen.

SMAK Certifiering utför certifiering av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium. Läs senaste nytt om Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Hästgymnasium.

Vill du veta mer? Läs mer på LRF Häst och HYN.

Vill du certifiera din hästverksamhet?

  • Fyll i intresseanmälan om du vill att vi kontaktar dig innan ansökan.
  • Ansök direkt via ansökningsblankett.
  • SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar.

Ansökan är ej bindande för betalning. Betalning sker efter utförd revision. Kostnaden för certifiering är uppdelad på tre år.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. 

IP Livsmedel

IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

KRAV-certifiering

Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.