Certifiering av hästverksamheter

LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse har tagit initiativet till en frivillig certifiering som bygger på lagkrav inom hästhållning, klimat, miljö och arbetsmiljö. Certifieringen ger trygga rutiner och kontroll samt är ett oberoende kvitto för kunderna att din hästverksamhet är seriös och håller hög kvalitet.

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Syftet är att få en gemensam standard, där den som driver hästverksamhet på ett enkelt och jämförbart sätt, kan visa hög kvalitet i verksamheten. Certifieringen Kvalitetsmärkt Hästverksamhet har även ett anpassat tillägg som arbetats fram i samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) för Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Certifieringen visar att skolan uppfyller vissa kvalitetskrav som branschen ställt upp avseende faktorer kopplade till naturbruksprogrammets hästinriktning. Syftet med Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är att skolor med gymnasieutbildningar inom häst ska kunna visa att de bedriver en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet.

All undervisning sker i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar samt legitimerade lärare som regelbundet fortbildas.

SMAK Certifiering utför certifiering av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

Vill du veta mer? Läs mer på LRF Häst och HYN.

Vill du certifiera din hästverksamhet?

  • Fyll i intresseanmälan om du vill att vi kontaktar dig innan ansökan.
  • Ansök direkt via ansökningsblankett.
  • SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar.

Ansökan är ej bindande för betalning. Betalning sker efter utförd revision. Kostnaden för certifiering är uppdelad på tre år.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]