Hand stryker över jorden | SMAK Certifiering AB

Nyheter 2024

IP LANTBRUK

SMAK Certifiering ser att det finns ett stort intresse inom branschen för IP-certifierad primärproduktion och har under 2023 haft ett ökande kundantal inom exempelvis IP Arbetsvillkor. Vi finns här för att hjälpa dig igenom hela processen.

En nyhet för 2024 är att SMAK Certifiering går in i ett 2-årigt projekt som riktar sig mot nötköttsproducenter och certifiering enligt regelverket IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering, se mer information längre ned på sidan eller läs mer här.

Inför 2024 är det inga regelhandböcker som har uppdaterats. Det finns dock några regeländringar gällande IP Sigill Nöt & Mjölk med tillval Naturbeteskött som beskrivs nedan. Som producent med en certifierad verksamhet har du ansvar för att sätta dig in i aktuellt regelverk. Har du frågor om de ändringar som gjorts och vad de innebär för din verksamhet eller om du har andra frågor, är du välkommen att kontakta din revisor.

Du som har ett certifikat som går ut under 2024, eller början av 2025, kommer få en revision under året. För vissa av regelhandböckerna krävs det att revision görs vid olika tidpunkt på året och du kommer bli kontaktad i god tid innan certifikatet går ut för bokning av revision vid det tillfälle som revisorn ser som lämpligt.

Om du ska lämna in din egenrevision för administrativ granskning i år kan du läsa mer om vad som gäller nedan. Vi vill också informera om att du ibland kan få en stickprovsrevision det år som du lämnar in din egenrevision. Det beror på att det enligt regelverket ska göras stickprovsrevision på 10 % av alla verksamheter som lämnar in egenrevision under året. Stickprovsrevisionen går till på samma sätt som den ordinarie revisionen på plats och kostar ingenting. Ibland händer det även att man får en extrarevision, anmäld eller oanmäld, om det till exempel kommit in indikationer på att reglerna inte följs eller om man har haft många avvikelser vid tidigare revision.

Vår uppgift på revision är att kontrollera att reglerna efterlevs och vi får inte ge råd eller rekommendationer. Det finns kunniga lantbruksrådgivare att kontakta vid behov.

IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1 med tillval Naturbeteskött

IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1 med tillval Naturbeteskött

Sigill Kvalitetssystem har sett en ökande efterfrågan på Naturbeteskött och införde den 1 augusti 2023 en ändring för att underlätta för producenter som vill bli certifierade. För de producenter som har tillval Naturbeteskött exkluderas därför kapitel 14 om växtodling samt regel 6.13 om foder. Regel 13.3 om biologisk mångfald uppfylls genom att djuren går på naturbetesmarker.

Projekt certifiering för nötköttsproducenter

Projekt certifiering för nötköttsproducenter

Under 2024 och 2025 kommer SMAK Certifiering gå in i ett 2-årigt projekt som riktar sig mot nötköttsproducenter och certifiering enligt regelverket IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering. Det övergripande syftet är att stärka produktion och försäljning av hållbart producerat svenskt nötkött. Det finns en målsättning om att öka Sveriges självförsörjningsgrad på nötkött och konsumenter och detaljhandeln kommer sannolikt önska att produktionen är kontrollerad/certifierad. Sigill vill förenkla sitt regelverk och här har man som producent möjlighet att vara med och påverka genom att delta i projektet.

SMAK Certifiering kommer år 1 i projektet att erbjuda en förrevision mot delar av regelverket och år 2 genomförs en fullständig certifieringsrevision. Låter det intressant och vill du veta mer? Kontakta SMAK Certifiering.

Extrema väderförhållanden och svinpest

Extrema väderförhållanden och svinpest

Vi har drabbats av extrema väderförhållanden och även av svinpest under 2023. Har du funderingar kring detta och om det finns undantag för regler kan du läsa mer om detta på Sigills hemsida.

Stödmaterial och Sigill Kvalitetssystems nyhetsbrev

Stödmaterial och Sigill Kvalitetssystems nyhetsbrev

Sigills hemsida kan du ta del av deras nyheter och även prenumerera på deras nyhetsbrev. Där kan du även läsa om den förändringsresa som Sigill Kvalitetssystem just nu genomför där de exempelvis ser över hur man ska kunna minska den administrativa bördan genom tredjepartsrevisioner.

Du hittar även de stödmaterial som reglerna i handboken hänvisar till respektive regelhandbok genom att klicka dig vidare på aktuellt område på Sigills hemsida och därefter hittar du Stödmaterial i listan till vänster.

Kom ihåg att göra din egenrevision senast den 31 mars

Alla som har en IP-certifierad verksamhet ska utföra en egenrevision varje år. Du som inte har ordinarie revision på plats i år ska logga in på Mina Sidor på och göra din egenrevision genom att fylla i regelhandboken som finns där. Egenrevisionen skickas till SMAK Certifiering direkt från Mina Sidor, för en administrativ granskning. Instruktioner finns under rubriken Stödmaterial på Mina Sidor. En förseningsavgift på 1200 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Om du eller din konsult/rådgivare absolut inte har möjlighet att göra egenrevisionen på Mina Sidor, kontakta SMAK Certifiering på telefon 020-61 62 63 eller via e-post: certifiering@smak.se för att få information om hur du kan göra istället. Tänk på att höra av dig i god tid innan sista datum för inlämning då vi inte har möjlighet att hjälpa alla samtidigt den sista veckan.

Det är inte längre möjligt att endast lämna in en signerad åtgärdsplan. För vissa verksamheter och regelhandböcker kan en signerad åtgärdsplan tillsammans med ett antal verifierande dokument lämnas in i stället för en ifylld checklista – se respektive regelhandbok för vilka verifierande dokument som gäller. Du som lämnar in egenrevisionen på Mina Sidor berörs inte av detta. Observera att om du väljer att lämna in egenrevision på annat sätt än via Mina Sidor så behöver SMAK Certifiering ta ut en avgift på 600 kr på grund av extra handläggningstid.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Maria Gidlund Certifieringsledare Lantbruk
SMAK Certifiering AB

Kontakta oss vid frågor!