Certifieringsprocessen steg för steg!

Ansökan

 • Intresseanmälan, ev frågor – svar inom 1-2 dagar
 • Ansökan och avtal – handläggning av ansökan inom 14 dagar
 • Behörig revisor tilldelas

Före revision

 • Revisor tar kontakt med kund och bokar in revisionsdatum – aviseringsbrev med information om vad som ska förberedas skickas till kund
 • Revisorn förbereder revision bl.a. genom inläsning av tidigare revisioner och om företaget
 • Kund förbereder dokumentation

Revision

 • Revisionsbesök på de delar av verksamheten som omfattas av certifieringen, Tidsåtgången för en revision är beroende av olika faktorer och kan därför variera. Om din verksamhet ska revideras för flera standarder kan tiden för revisionen bli längre. Vi beräknar tidsåtgången till ca 1-3 h per reviderat regelverk.

Följande delar ingår i revisionen;

  • Öppningsmöte med genomgång av revisionsprogram, deltagare mm
  • Kontroll;
   • Inspektion av produktionsplatser
   • Dokumentkontroll
   • Ev. provtagning för analys (eko)
   • Ev. intervjuer av anställda
  • Avslutande möte
   • Genomgång av revisionsprotokoll och ev. avvikelserapport
   • Information om avvikelsehantering

Efter revision

 • Om avvikelser framkommit ska bevis för korrigerande åtgärder skickas in till SMAK Certifiering under avsatt svarstid
 • Revisorn bedömer om åtgärder kan godkännas
 • När revisionen kan avslutas skickas den för granskning och utfärdande av certifikat

Certifikat utfärdade av SMAK Certifiering kan bli varaktigt eller tillfälligt tillbakadragna om regelbrott förekommer, kund inte tar emot för revision eller annat avtalsbrott föreligger. I dessa fall skrivs beslut som kommuniceras och delges kund och respektive standardägare och i förekommande fall även myndigheter.

Omcertifiering

 • Certifieringen fortlöper genom att processen ovan gällande revision och granskning genomförs i enlighet med respektive standards allmänna villkor

Om processen löper på i normal takt beräknas det ta runt 1 ½ – 2 månader från ansökan till fullföljd certifiering för ny kund.

Intresseanmalan