IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum. Att certifiera din verksamhet enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk lagstiftning och branschriktlinjer – ett kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som dina kunder ställer.

Med IP Livsmedel säkerställer alla små- till medelstora företag att sin produktion uppfyller samtliga leverantörskrav gällande livsmedelssäkerhet som hjälper dem stå starkare på marknaden.

Om IP Livsmedel

Reglerna och kraven i IP Livsmedel bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. Standarden har tagits fram med stöd från några av de största handelskedjorna i Sverige/Norden (medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel): ICA, Coop, Axfood och Bergendals. Idag besitter cirka 1200 livsmedelsföretag en IP livsmedelscertifiering och nya tillkommer hela tiden.

Revision och kostnad

Revision av IP Livsmedel sker på plats varje år under de tre första åren, därefter vartannat år. Det år då ingen revision utförs på plats ska du göra en egenkontroll. När ditt företag blivit godkänt för revision utfärdas ett certifikat.

Kostnaderna för en IP livsmedelscertifiering består av två delar, dels en årlig systemavgift baserad på ditt företags omsättning, dels kostnaden för revisionen. Kontakta oss för mer information om priser för certifiering mot IP Livsmedel och andra certifieringar.

Vem är IP livsmedelscertifiering för?

IP Livsmedel bygger inte på ett ledningssystem vilket gör den lämplig för små och medelstora företag och/eller företag med en mindre komplex verksamhet. IP livsmedelscertifiering vänder sig främst till företag och organisationer inom förädling, packeri, lager, grossister, slakterier, parti- och provisionshandel med flera, men även för företag utan någon fysisk hantering av livsmedel, till exempel matmäklare. IP Livsmedel har även särskilda anpassningar för restauranger (inklusive sårbarhetsanalys för bedrägeri).

På grund av att IP Livsmedel inte är så administrativt tung och enbart innehåller det absolut nödvändigaste kan den vara en bra första certifiering för att lära sig hur en tredjepartscertifiering fungerar.

Tillval Matsvinn

Från och med januari 2022 kan du certifiera din restaurang med IP Livsmedel med tillval matsvinn. Certifieringen hjälper din restaurang att minska matsvinnet från kök till tallrik och är ett bevis på att du gör din insats för miljön. Medvetenheten om hållbarhetsutmaningar ökar kraftigt, och framtidens matgäst kommer i allt större utsträckning ställa högre krav på restauranger och caféer när det kommer till miljöpåverkan.

IP Livsmedel med tillval matsvinn innehåller bland annat riktlinjer och regler för mätning av matsvinn, menyplanering, tallriksstorlekar och kommunikation med matgäster för att minimera matsvinnet genom hela restaurangverksamheten, från kökssvinn till tallrikssvinn.

Syftet med IP livsmedelscertifiering

Konsumenter/kunder ska alltid kunna känna sig trygga i att de får livsmedel som är säkra och håller den kvalitet leverantören lovar. För att uppnå detta behöver livsmedelsföretag kunna visa efterlevnad av något vedertaget certifieringsprogram.

IP Livsmedel grundcertifiering strävar efter att underlätta för mindre och medelstora livsmedelsföretag att stå starka på marknaden. Med IP:s certifiering för livsmedel får ditt företag ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram som lever upp till kraven från kunder såväl som myndigheter. Det är ett värdefullt kvitto på din verksamhets aktiva arbete med livsmedelssäkerhet, HACCP, rengöring, allergenhantering, sårbarhetsanalys, hygien, spårbarhet och märkning.

Varför IP Livsmedel?

En IP livsmedelscertifiering säkerställer att livsmedelsföretag kan visa kunderna att de tar sitt ansvar och lever upp till handelns krav om säkra livsmedel. Certifieringen kan i vissa fall också vara ett inköpskrav för att få sälja sina produkter till bland annat aktörer inom dagligvaruhandeln.

Bli certifierade enligt IP Livsmedel med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om IP Livsmedel och andra certifieringar via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen.

Läs om vår certifieringsprocess steg för steg.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]

FRÅGOR & SVAR

IP Livsmedel är en certifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet. Reglerna i IP Livsmedel bygger på svensk lagstiftning och gällande branschriktlinjer och har tagits fram med stöd från några av de största handelskedjorna i Sverige (ICA, COOP, Axfood och Bergendals).

Kraven inom IP Livsmedel omfattar:

1. Egenrevision och dokumenthantering
2. Sårbarhet
3. Kunskap och kompetens
4. och 6. HACCP
5. Provtagning
6. Avfall
7. Skadedjurssäkring
8. Vatten
9. Förvaring och hantering av livsmedel
10. Allergener
11. Varumottagning och leverantörskontroll
12. Information/ märkning/ redlighet
13. Spårbarhet och återkallelse
14. och 22. Slakt och slakttransport

Läs mer om vad dessa krav innebär på Sigills webbplats för IP Livsmedel.

IP Livsmedel är ett kvitto på att en verksamhets produktion uppfyller de kvalitetskrav på livsmedelssäkerhet som kunderna ställer. Att ha en livsmedelscertifiering som IP Livsmedel är ofta ett krav för att få leverera livsmedel till dagligvaruhandeln och grossister. IP Livsmedel säkerställer att alla små- till medelstora företags produktion uppfyller leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet som hjälper dem att stå starkare på marknaden.