Grönsaker i butik | SMAK Certifiering AB

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet om livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum. Att certifiera din verksamhet enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk lagstiftning och branschriktlinjer – ett kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som dina kunder ställer.

Med IP Livsmedel säkerställer alla små- till medelstora företag att sin produktion uppfyller samtliga leverantörskrav gällande kvalitet, säkerhet och hantering av livsmedel som hjälper dem stå starkare på marknaden.

Om IP Livsmedel

Reglerna och kraven i IP Livsmedel bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. Standarden har tagits fram med stöd från några av de största handelskedjorna i Sverige/Norden (medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel): ICA, Coop, Axfood och Bergendals. Idag besitter cirka 1200 livsmedelsföretag en IP livsmedelscertifiering och nya tillkommer hela tiden.

Revision och kostnad

Revision av IP Livsmedel sker på plats varje år under de tre första åren, därefter vartannat år. Det år då ingen revision utförs på plats ska du göra en egenkontroll. När ditt företag blivit godkänt för revision utfärdas ett certifikat.

Kostnaderna för en IP livsmedelscertifiering består av två delar, dels en årlig systemavgift baserad på ditt företags omsättning, dels kostnaden för revisionen. Kontakta oss för mer information om priser för certifiering mot IP Livsmedel och andra certifieringar.

Vem är IP livsmedelscertifiering för?

IP Livsmedel bygger inte på ett ledningssystem vilket gör den lämplig för små och medelstora företag och/eller företag med en mindre komplex verksamhet. IP livsmedelscertifiering vänder sig främst till företag och organisationer inom förädling, packeri, lager, grossister, slakterier, parti- och provisionshandel med flera, men även för företag utan någon fysisk hantering av livsmedel, till exempel matmäklare. IP Livsmedel har även särskilda anpassningar för restauranger (inklusive sårbarhetsanalys för bedrägeri).

På grund av att IP Livsmedel inte är så administrativt tung och enbart innehåller det absolut nödvändigaste kan den vara en bra första certifiering för att lära sig hur en tredjepartscertifiering fungerar.

Tillval Matsvinn

Från och med januari 2022 kan du certifiera din restaurang med IP Livsmedel med tillval matsvinn. Certifieringen hjälper din restaurang att minska matsvinnet från kök till tallrik och är ett bevis på att du gör din insats för miljön. Medvetenheten om hållbarhetsutmaningar ökar kraftigt, och framtidens matgäst kommer i allt större utsträckning ställa högre krav på restauranger och caféer när det kommer till miljöpåverkan.

IP Livsmedel med tillval matsvinn innehåller bland annat riktlinjer och regler för mätning av matsvinn, menyplanering, tallriksstorlekar och kommunikation med matgäster för att minimera matsvinnet genom hela restaurangverksamheten, från kökssvinn till tallrikssvinn.

Syftet med IP:s certifiering för livsmedel

Konsumenter/kunder ska alltid kunna känna sig trygga i att de får livsmedel som är säkra och håller den kvalitet leverantören lovar. För att uppnå detta behöver livsmedelsföretag kunna visa efterlevnad av något vedertaget certifieringsprogram.

IP Livsmedel grundcertifiering strävar efter att underlätta för mindre och medelstora livsmedelsföretag att stå starka på marknaden. Med IP:s certifiering för livsmedel får ditt företag ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram som lever upp till kraven från kunder såväl som myndigheter. Det är ett värdefullt kvitto på din verksamhets aktiva arbete med HACCP, rengöring, allergenhantering, sårbarhetsanalys, hygien, spårbarhet och märkning.

Varför IP Livsmedel?

En IP livsmedelscertifiering säkerställer att livsmedelsföretag kan visa kunderna att de tar sitt ansvar och lever upp till handelns krav om säkra livsmedel. Certifieringen kan i vissa fall också vara ett inköpskrav för att få sälja sina produkter till bland annat aktörer inom dagligvaruhandeln.

Bli certifierade enligt IP Livsmedel med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om IP Livsmedel och andra certifieringar via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen.

Läs om vår certifieringsprocess steg för steg.

 1. Välj en certifiering.
 2. Läs igenom informationen.
 3. Ladda ner ansökningsblankett, fyll i och underteckna.
 4. Skicka in ansökan genom att bifoga den i formuläret nedan. Alternativt skicka in ansökan via post eller e-post.

Information om IP certifiering livsmedel
Information om IP certifiering lantbruk

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. 

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.

  FRÅGOR & SVAR

  IP:s certifiering för livsmedel, IP Livsmedel, är en certifiering som omfattar de grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet. Reglerna i IP Livsmedel bygger på svensk lagstiftning. Det är ett effektivt sätt för företag att visa upp sina kunder att livsmedelssäkerheten är på plats i deras produktion. Gällande branschriktlinjer i IP livsmedelscertifiering togs fram i ett samarbete mellan några av Sveriges och Nordens största handelskedjor: ICA, Coop, Axfood och Bergendals.

  IP:s certifiering för livsmedel bygger inte på ett ledningssystem, detta gör den lämplig för små och medelstora företag och/eller stora företag med en mindre komplex verksamhet. Utöver det erbjuder IP:s certifiering för livsmedel även följande fördelar:

  • ger en god överblick över kraven som finns inom livsmedelshantering och förädling då den är baserad på svensk lagstiftning och branschkrav
  • är enkel att tillämpa och innehåller tydliga beskrivningar för vad som krävs för att uppfylla reglerna
  • finns tydliga mallar som underlättar för när kraven ska implementeras
  • ingår även djuromsorg för slakterier certifierade enligt IP Livsmedel
  • företag utan fysisk hantering av livsmedel har färre regler att leva upp till
  • anpassad för nordiska förhållanden, alltså: certifieringen tar hänsyn till den nordiska livsmedelsbranschens struktur och förutsättning.

  Kraven inom IP Livsmedel omfattar:

  1. Egenrevision och dokumenthantering
  2. Sårbarhet
  3. Kunskap och kompetens
  5. och 6. HACCP
  9. Provtagning
  11. Avfall
  12. Skadedjurssäkring
  13. Vatten
  14. Förvaring och hantering av livsmedel
  15. Allergener
  16. Varumottagning och leverantörskontroll
  18. Information/ märkning/ redlighet
  19. Spårbarhet och återkallelse
  21. och 22. Slakt och slakttransport

  Läs mer om vad dessa krav innebär på Sigills webbplats för IP Livsmedel.

  IP Livsmedel är ett kvitto på att en verksamhets produktion uppfyller de kvalitetskrav på livsmedelssäkerhet som kunderna ställer. Att ha en livsmedelscertifiering som IP Livsmedel är ofta ett krav för att få leverera livsmedel till dagligvaruhandeln och grossister. IP Livsmedel säkerställer att alla små- till medelstora företags produktion uppfyller leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet som hjälper dem att stå starkare på marknaden.