Jordnära, professionella och nyskapande

SMAK Certifiering har sitt ursprung i den svenska gröna näringen. För både oss själva och för dig som kund är det en fördel. Vi är lyhörda för våra uppdragsgivare och nyfikna på deras verksamheter. Räkna med ett öppet, ärligt, engagerat och respektfullt bemötande i varje kontakt med oss.

Vi använder vårt ursprung och praktiska erfarenheter till att hitta effektiva lösningar i varje uppdrag. Utgångspunkten är alltid aktuella förordningar, standards, ingångna avtal och beslutade arbetsprocesser. Vi agerar opartiskt, etiskt, visar omdöme och värnar nödvändig sekretess.

Vi har blicken riktad framåt, utvecklar oss själva och våra rutiner för att vara konkurrensmässiga på marknaden.

SMAK Certifiering AB arbetar med tillväxt utifrån värdeorden Jordnära, Professionella och Nyskapande. Vi har vår bakgrund i den gröna näringen samtidigt som vi vill leda utvecklingen inom certifiering och vara det svenska alternativet.