MER FRÅN OM OSS
Ackrediterade standarder

SMAK Certifiering är ackrediterat av det svenska ackrediteringsorganet Swedac. Swedac står för,…

Med rötterna i potatislandet

SMAK Certifiering AB har sitt ursprung i den svenska potatisbranschen. Vår historia…

Jordnära, professionella och nyskapande

SMAK Certifiering har sitt ursprung i den svenska gröna näringen. För både…

Med rötterna i potatislandet

SMAK Certifiering AB har sitt ursprung i den svenska potatisbranschen. Vår historia går tillbaka till det halvstatliga företaget Svensk Matpotatiskontroll som bildades 1953 och genomförde kvalitetskontroller samt till Stiftelsen Potatisbranschen som bildades 1991 med syfte att verka för matpotatis av god kvalitet.

  • Under 1995 utökades verksamheten med certifieringstjänster med anknytning till lantbruks- och trädgårdsproduktion – IP Sigill.
  • 2003 ackrediterades företaget för den internationella Europgap-standarden för trädgårdsprodukter.
  • 2006 godkändes företaget av Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt ackrediterades av Swedac som kontrollorgan för ekologisk produktion enligt EU:s regler.
  • 2007 breddas erbjudandet genom att även utföra certifiering enligt KRAV:s regler.
  • SMAK Certifiering blir ett renodlat certifieringbolag 2012. All verksamhet som rör provning och kvalitetsarbete med potatis lämnar SMAK Certifiering AB och utförs istället av Svensk Potatis AB.