Ekologiskt lantbruk och trädgård

SMAK Certifiering erbjuder EU-ekologisk certifiering och certifiering enligt KRAV:s regelverk vilket krävs om du benämner dina produkter som ekologiska.

För dig som har flera verksamhetsgrenar, olika produktionsplatser, eller önskar certifiering enligt flera standarder är du välkommen att kontakta oss för en offertförfrågan.

Kvalitet och konkurrenskraft!

Med rötterna i den svenska gröna näringen erbjuder vi certifieringstjänster till lantbruks- och livsmedelsföretag till konkurrenskraftiga priser.

Stöd för lantbruksföretag

För att få full miljöersättning för ekologisk produktion krävs att du är certifierad.
Förutom att du ska följa EU:s regler för ekologisk produktion från och med 1 januari ska du också senast sista ansökningsdag för SAM-ansökan vara anmäld till ett kontrollorgan. SMAK Certifiering AB är ett godkänt kontrollorgan.

Ett kontrollorgan kontrollerar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion. Kontrollorganet certifierar din produktion. Anmäl din produktion för certifiering senast sista ansökningsdag för SAM-ansökan det år du söker åtagandet.

Det måste vara samma person eller företag som ansluter produktionen till ett godkänt kontrollorgan och som söker ersättningen. Du kan alltså inte vara certifiera genom någon annan.

Produktionsuppgifter

Om du är certifierad för ekologisk primärproduktion ska du i början av varje kalenderår redovisa din produktion via din kundsida. Kundsidan når du genom att logga in från denna hemsida.

Vill du läsa mer om regelverket eller få vägledning?

 

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om certifierad ekologisk produktion, se Jordbruksverkets hemsida.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]