Kor betar på öppen mark | SMAK Certifiering AB

Ekologiskt lantbruk och trädgård

SMAK Certifiering erbjuder EU-ekologisk certifiering och certifiering enligt KRAV:s regelverk vilket krävs om du benämner dina produkter som ekologiska.

För dig som har flera verksamhetsgrenar, olika produktionsplatser, eller önskar certifiering enligt flera standarder är du välkommen att kontakta oss för en offertförfrågan.

Kvalitet och konkurrenskraft!

Med rötterna i den svenska gröna näringen erbjuder vi certifieringstjänster till lantbruks- och livsmedelsföretag till konkurrenskraftiga priser.

Stöd för lantbruksföretag

För att få full miljöersättning för ekologisk produktion krävs att du är certifierad.
Förutom att du ska följa EU:s regler för ekologisk produktion från och med 1 januari ska du också senast sista ansökningsdag för SAM-ansökan vara anmäld till ett kontrollorgan. SMAK Certifiering AB är ett godkänt kontrollorgan.

Ett kontrollorgan kontrollerar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion. Kontrollorganet certifierar din produktion. Anmäl din produktion för certifiering senast sista ansökningsdag för SAM-ansökan det år du söker åtagandet.

Det måste vara samma person eller företag som ansluter produktionen till ett godkänt kontrollorgan och som söker ersättningen. Du kan alltså inte vara certifiera genom någon annan.

Produktionsuppgifter

Om du är certifierad för ekologisk primärproduktion ska du i början av varje kalenderår redovisa din produktion via din kundsida. Kundsidan når du genom att logga in från denna hemsida.

Vill du läsa mer om regelverket eller få vägledning?

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om certifierad ekologisk produktion, läs mer på jordbruksverket.se

 

Bli certifierad enligt ekologisk produktion med SMAK Certifiering

 1. Läs igenom informationen om certifieringen.
 2. Fyll i ansökningsformuläret.
 3. Skriv ut ansökningsblanketten och underteckna den.
 4. Ladda upp den ifyllda ansökan och klicka på skicka eller skicka ansökan med posten.

Information om certifiering av ekologiskt lantbruk
Information om certifiering av ekologiska livsmedel

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. 

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden. 

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.