Arbetare kontrollerar glasflaskor med GLOBALG.A.P certifiering | SMAK Certifiering AB

Nyheter 2024

GLOBALG.A.P.

Välkommen till ett nytt år tillsammans med oss på SMAK Certifiering AB. Vi ser fram emot ett nytt år med GlobalG.A.P. revisioner. GlobalG.A.P. har lanserat en ny version av checklistan för IFA (Integrated Farm Assurance) och GRASP (Arbetsvillkor). Vi erbjuder den nya versionen från januari 2024. Våra kompetenta revisorer är redo att utföra en oberoende kontroll av din verksamhet.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om årets nyheter och uppdateringar, men också få svar på några av de vanligaste frågorna som vi får om GlobalG.A.P. certifieringen.

Kom ihåg att meddela oss förändringar i din verksamhet som t.ex. kontaktperson, adress, nya produkter, arealer, produktionsplatser.

Förändringar i nya versionen

Den nya versionen kommer att erbjudas i 2 varianter. Variant GFS är GFSI godkänd och innebär en något striktare bedömning än SMART varianten. GFS varianten är ännu ej godkänd av GFSI organisationen men beräknas kunna användas i kvartal fyra 2024. Variant SMART motsvarar den checklista som vi använt hittills och är inte GFSI godkänd.

En större förändring i den nya versionen gäller regeln om kravet på 10% oanmälda extra revisioner. Regeln ändras så att det från 2024 inte tillkommer 10% extra revisioner utan i stället ska 10% av de ordinarie revisionerna vara oanmälda. Oanmäld innebär att revisorn kommer avisera revisionen max 48 timmar före revisionstiden för SMART versionen och att det inte kommer att ske någon avisering i förväg för GFS versionen.

Från 2024 kommer alla certifikat att utfärdas från GlobalG.A.P.s system och kommer därför att se annorlunda ut. Inga certifikat utfärdade på version 5.2 kan vara giltiga längre än till den 31 december 2024.

GlobalG.A.P. har information på sin hemsida om de nya versionerna för IFA och GRASP. Det är viktigt att du förbereder dig inför årets kommande revision. Det finns lantbruksrådgivare som är väl insatta i regelverket och kan hjälpa dig vid behov.

GLOBALG.A.P. IFA – ny version 6.0 av checklistan

Från och med den 1 januari 2024 gäller den nya versionen 6.0 av checklistan för Frukt och grönt samt Blommor och prydnadsväxter. Ladda ner dem på www.globalgap.org och läs mer om förändringarna här; GLOBALG.A.P. V6. Vi kommer att erbjuda båda versionerna men i det fall du inte har ett externt krav från dina kunder på en GFS version kommer vi i första hand erbjuda version SMART som huvudalternativ.

GRASP – ny version 2.0 av checklista

Från och med den 1 januari 2024 gäller den nya versionen 2.0 av checklistan för GRASP. Ladda ner den på; GRASP V2.

Naturbaum Siegel - certifiering av julgranar

För GlobalG.A.P. certifierade julgransodlare erbjuder vi den tyska certifieringen Naturbaum Siegel som har tagits fram av standardägaren Verband Natürlicher Weihnachtsbaum.

Är du intresserad av att veta mer om denna standard kan du kontakta oss eller hitta mer information på följande länk Naturbaum.

Vanliga frågor och svar om GLOBALG.A.P. certifiering

Vad innebär det att förlänga giltighetsdatum på certifikatet?
Ett certifikat kan förlängas med fyra månader om det finns extraordinära skäl. För att kunna förlänga certifikatet behöver du fylla i en ansökningsblankett som vi skickar till dig. En förlängning av ett certifikat innebär att en ny certifieringsperiod om 12 månader påbörjas med start från det föregående certifikatets sista giltighetsdatum. Som producent förbinder du dig att betala licensavgift för den nya certifieringsperioden och att genomföra en ny revision. Vill du avsluta din certifiering kan du inte förlänga avtalet.

Verksamhetens certifikat förlängdes med fyra månader under 2023. Är det nya certifikatets giltighetstid kortare än ett år?
Ja eftersom certifikatets giltighetstid alltid utgår ifrån det första utfärdade certifikatet och uppdateras med 12 månader vid förnyelse oavsett om ett certifikats giltighetstid har blivit förlängt eller ej.

Varför måste revisorn komma när vi har som mest att göra?
Revisorn ska enligt regelverket kontrollera verksamheten när relevanta lantbruksaktiviteter utförs, för att kunna verifiera regelpunkterna enligt checklistan. Det innebär att revisionen ska utföras under odlingssäsongen. Kontakta oss gärna om du har fler frågor.

Vi som arbetar med GLOBALG.A.P.-certifiering i Skandinavien finns här för dig!

Jag vill lägga till en ny gröda till min certifiering hur gör jag?
Ska du lägga till en ny gröda informera oss snarast möjligt innan revisionen. Observera att en ny gröda ska kontrolleras av oss vid skörd och därför är det viktigt att vi kan planera detta i förväg.

Peder Wood Pedersen
Revisor (Danmark)
+45 4241 5871

Hans Jørgen Hansen
Revisor (Danmark)
+45 4016 2973

Anna Bönner
Revisor (Sverige)
+46 49477 3997

Christian Grandi
Kvalitetsansvarig
+46 4046 2683

Kontakta oss vid frågor!