KRAV-certifiering av restaurang och storhushåll

Idag finns det mer än 1000 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storkök inom skola och äldreomsorg i Sverige. SMAK Certifiering är specialister med mycket lång erfarenhet av certifiering och kontroll. Alla av oss har praktisk erfarenhet från den bransch vi certifierar.

Att certifiera sin restaurang behöver inte vara så svårt. Nivåindelningen bygger på hur stor andel hållbara livsmedel som restaurangen använder under året, baserat på restaurangens årliga totala inköpsvärde för livsmedel. Till hållbara livsmedel kan restaurangen räkna KRAV-certifierade, men också MSC-certifierade samt EU-ekologiska livsmedel. Det finns från och med 2022 fyra nivåer att välja på. Man kan börja på en lägre nivå och sedan öka andelen råvaror successivt. KRAV-certifiering av skolkök är ett bra sätt att visa för barn och föräldrar att skolan satsar på en hållbar framtid med mat som är tillagad med hållbara råvaror.

Välkommen till SMAK Certifiering!

Vi hjälper dig med certifieringen

Så här ser restaurangmärket ut för dig som har blivit certifierad enligt 2022 års regler

Så här ser restaurangmärket ut för dig som har blivit certifierad enligt 2021 års regler

Minst 25 procent godkända livsmedel eller minst 15 KRAV-godkända produkter

Minst 50 procent godkända livsmedel

Minst 90 procent godkända livsmedel

Bli certifierad med SMAK Certifiering

 1. Läs igenom informationen om certifieringen.
 2. Fyll i ansökningsformuläret.
 3. Skriv ut ansökningsblanketten och underteckna den.
 4. Ladda upp den ifyllda ansökan och klicka på skicka eller skicka ansökan med posten.

Information gällande KRAV certifiering – Restaurang och Storhushåll
Läs mer om hur processen går till för certifiering för KRAV för restaurang, storhushåll, servering samt kedjeservering. 

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden. 

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.