KRAV-certifiering av restaurang och storhushåll

Idag finns det mer än 1000 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storkök inom skola och äldreomsorg i Sverige. SMAK Certifiering är specialister med mycket lång erfarenhet av certifiering och kontroll. Alla av oss har praktisk erfarenhet från den bransch vi certifierar.

Att certifiera sin restaurang behöver inte vara så svårt. Nivåindelningen bygger på hur stor andel hållbara livsmedel som restaurangen använder under året, baserat på restaurangens årliga totala inköpsvärde för livsmedel. Till hållbara livsmedel kan restaurangen räkna KRAV-certifierade, men också MSC-certifierade samt EU-ekologiska livsmedel. Det finns från och med 2022 fyra nivåer att välja på. Man kan börja på en lägre nivå och sedan öka andelen råvaror successivt. KRAV-certifiering av skolkök är ett bra sätt att visa för barn och föräldrar att skolan satsar på en hållbar framtid med mat som är tillagad med hållbara råvaror.

Välkommen till SMAK Certifiering!

Vi hjälper dig med certifieringen

Så här ser restaurangmärket ut för dig som har blivit certifierad enligt 2022 års regler

Så här ser restaurangmärket ut för dig som har blivit certifierad enligt 2021 års regler

Minst 25 procent godkända livsmedel eller minst 15 KRAV-godkända produkter

Minst 50 procent godkända livsmedel

Minst 90 procent godkända livsmedel

Pssst! Om du är medlem i Martin & Serveras Premiumportalen får du ett lägre pris på din restaurangcertifiering.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]