IP Naturbeteskött

Naturbeteskött är en tillvalscertifiering inom IP-standarden som visar att köttet kommer från väl slaktmogna djur som betat på svenska naturbetesmarker. Syftet med Svenskt Sigill Naturbeteskött är att bevara naturbetesmarker och säkerställa högkvalitativt kött som gör miljönytta och är ett bättre klimatval. Den är tillgänglig för verksamheter certifierade enligt IP-standardens sigillnivå. Certifiera din verksamhet enligt Svenskt Sigill Naturbeteskött, kontakta SMAK Certifiering idag.

Vad är naturbeteskött?

Naturbeteskött är kött från kvigor, stutar, kor och ungkor som producerats på svenska naturbetesmarker och följer kriterierna som föreningen Naturbeteskött ställt upp inom Svenskt Sigill Naturbeteskött. De viktigaste kriterierna för Svenskt Sigill Naturbeteskött inkluderar att:

 • Djuren går på naturbetesmark under minst 50% av betesperioden
 • Gårdens betesmarker består av minst 50% naturbetesmark
 • Nötkreatur över 250 kg under stallperioden utfodras med minst 70% grovfoder
 • Djuren ska vara väl slaktmogna innan slakt
 • Nötköttet möras minst två veckor innan den når konsumenten

Enligt standardägaren, Svenskt Sigill Kvalitetssystem, blir resultatet ett välsmakande, mört och extra saftigt kött som gör miljönytta och som tack vare den stora andelen bete och grovfoder innehåller en hög halt av Omega-3-fettsyror. Det innehåller också en stor mängd antioxidanter och E-vitamin som ger köttet en lång hållbarhet.

(Källa: http://www.naturbete.se/vad-ar-naturbeteskott/)

Effekterna av Svenskt Sigill Naturbeteskött

Naturbetesmarkernas rikedom av arter gör dem till en av de absolut viktigaste markerna för att främja och bevara den biologisk mångfalden i Sverige. Den vårdas bäst genom att låta kor eller får beta där. Genom att efterfölja kriterierna i Svenskt Sigill Naturbeteskött främjas inte bara naturbetesmarkerna, även djuren mår även bättre av den naturliga kosten.

Främjar naturbetesmarker

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som tillhör några av de mest artrika markerna i Sverige. Här bor många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna. Dessa naturbetesmarker har skapats tack vare djurens mular och måste betas ordentligt för att arterna ska kunna finnas kvar. Tyvärr minskar naturbetesmarkerna varje år vilket är ett av de största hoten för den biologiska mångfalden i Sverige, och en av anledningarna att låta sina djur beta på svenska naturbetesmarker.

Djur som mår bra

Den långa betesperioden säkerställer att naturbetesdjuren lever ett gott och naturligt liv under uppväxten. Med en certifiering enligt Svenskt Sigill Naturbeteskött garanteras djuren ett bra liv och har möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.

(Källa: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/hallbart-jordbruk/naturbetesmarker/)

Så blir du certifierad enligt Svenskt Sigill Naturbeteskött

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas ditt certifikat.

Certifiera din verksamhet enligt Svenskt Sigill Naturbeteskött med SMAK Certifiering

Bli kund hos SMAK Certifiering för att ansöka om Svenskt Sigill Naturbeteskött. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta till oss. Vi hjälper dig genom hela processen vid anslutning.

Läs mer om IP Sigill och IP Grundcertifiering..

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar

IP Livsmedel

IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden. 

KRAV-certifiering

Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.