Här får du svar på frågor som vi ofta får!

Om du inte hittar svaret på just din fråga, så är du alltid välkommen att kontakta oss på SMAK Certifiering så hjälper vi dig. Skicka e-post till certifiering@smak.se eller ring oss på telefon 020-61 62 63.

Bli kund hos SMAK Certifiering

Tack för att du vill bli kund hos oss. Fyll i formuläret, så skickar vi information till dig via e-post. Vi återkommer vanligen inom en till två dagar.

Det är enkelt att bli kund hos SMAK Certifiering. Du tecknar avtal genom att fylla i formuläret här. Vi återkommer till dig via e-post inom 1-2 dagar hjälper dig med övergångshandlingarna.

Välkommen att kontakta oss på certifiering@smak.se. Beskriv ditt ärende och dina önskemål, så hjälper vi dig vidare.

Certifieringarna

Först tecknar du ett avtal med SMAK Certifiering. Fyll i formuläret, så skickar vi information till dig via e-post. Vi återkommer vanligen inom en till två dagar.

När du blivit kund hos oss, så kommer en revisor att ta kontakt med dig för att boka tid för en första kontroll av din verksamhet. Då får du även tillfälle att ställa frågor inför kontrollen. Din revisor kommer även att skicka ut information, så att du kan förbereda dig. Vid själva kontrollen går ni igenom verksamheten. Du berättar och visar hur verksamheten fungerar och går igenom dokumentation över verksamheten. Om det finns oklarheter eller felaktigheter diskuteras dessa och du får en tidpunkt när eventuella fel ska ha åtgärdats. När allt är godkänt och klart kan din verksamhet certifieras och du får ditt certifikat.

Här kan du läsa mer om certifieringsprocessen.

Egenrevision senast 31 mars 2021
Alla som har en IP-certifierad verksamhet, ska utföra en egenrevision varje år. Du som inte har ordinarie revision på plats i år ska logga in på din kundsida på www.smak.se och göra din egenrevision i avsett formulär. Egenrevisionen skickas till SMAK Certifiering, direkt från din kundsida, för en administrativ granskning. Instruktioner finns under rubriken ”Stödmaterial” på din kundsida.

En förseningsavgift på 1 150 kronor tas ut om åtgärdsplanen för egenrevision inte har inkommit i tid.

Revision

För att kunna hålla nere kundpriserna krävs bra planering av revisionsresor. En avbokad revision kan innebära försämrad resrutt. Dessutom är det svårare för revisorerna att säkerställa att alla kunder får sina revisioner i god tid under revisionsåret. Om du har en anledning till att avboka, ex. sjukdom så gör revisorn sitt bästa för att omboka. Om du bokar av systematiskt eller utan att kunna ge anledning kommer revisorn att lämna över den öppna revisionen till ledningen hos SMAK Certifiering AB för beslut om att säga upp certifieringsavtalet.

Flera regelverk styr när på året revisionen ska göras för att revisorn ska kunna kontrollera regeluppfyllnad på bästa sätt. Det är vanligt att ex. säsongsbetonade verksamheter måste få en revision utförd under säsong. Därutöver har revisorn noggrant planerat sina revisionsresor för att kunna arbeta effektivt och därmed hålla kundpriserna nere och spara på miljön. Det ligger även i revisorns uppdrag att säkerställa att din verksamhet får ett nytt certifikat i tid innan ditt
gällande går ut.

Din kundsida ”Mina sidor”

För att logga in behöver du ha ett användarnamn och ett lösenord.

Användarnamnet är det certifierade bolagets kundnummer. Från och med 2021-11-01 har samtliga av våra kunder fått sitt kundnummer som användarnamn. Det betyder att om du tidigare haft din mejladress som användarnamn är det nu ändrat till ditt kundnummer.

Lösenordet har användaren själv valt och det går att förnya lösenordet via tjänsten Glömt ditt lösenord.

Klicka på ”Glömt ditt lösenord?” där du loggar in. Skriv sedan in ditt användarnamn (ditt kundnummer) i rutan och klicka ”Återställ lösenord”. Du kommer få ett mejl med en länk till den e-postadress vi har registrerad på ditt kundnummer. Med länken kan du sen skapa ett nytt personligt lösenord.

Om du inte kommer in på dina sidor trots att du använt rätt användarnamn och lösenord så ringer du oss, så hjälper vi dig. Slå en signal på 020-61 62 63.

Nej. Använd tjänsten ”Sök Certifikat” som du hittar på Mina Sidor.

Användarnamnet är det certifierade bolagets kundnummer. Om du inte vet kundnumret kan du titta på erhållet certifikat eller fakturan från SMAK Certifiering. På mina sidor kan du söka på upp bolaget via tjänsten ”Sök Certifikat”. Du kan till exempel söka på organisationsnummer. Vid svaret framgår bolagets kundnummer.

Från och med 2021-11-01 byttes användarnamnen för samtliga av våra kunder till kundnummer som användarnamn.

Säkerställ att du angivit korrekt kundnummer. Om du nyligen anmält en bolagsändring till oss för ditt företag, kan du ha fått ett nytt kundnummer.
Om du fortfarande upplever problem kontakta oss på 020-61 62 63 eller certifiering@smak.se så hjälper vi dig med inloggningen.

Din e-postadress är inte längre det registrerade användarnamnet. Från och med 2021-11-01 uppdaterade vi samtliga av våra kunders användarnamn till deras respektive kundnummer. Det betyder att om du tidigare haft din mejladress som användarnamn är det nu ändrat till ditt kundnummer.

Vid fler än 3 misslyckade inloggningsförsök (t.ex. pga. Felaktigt angivet lösenord) låser sig kontot som en säkerhetsåtgärd, och då går det inte längre att logga in. Om du upplever problem med din inloggning, kontakta oss på 020-61 62 63 eller certifiering@smak.se så hjälper vi dig.

Kontakta oss via telefon på 020-61 62 63 eller mejla oss på certifiering@smak.se så hjälper vi dig med uppdateringarna.

Börja med att titta i skräpposten då mejlet kan ha fastnat där.
Om mejlet fortfarande saknas är det troligtvis en annan e-postadress angiven på kundkortet.
Kontakta oss via telefon på 020-61 62 63 eller mejla oss på certifiering@smak.se så hjälper vi dig med inloggningen.

Priser, avgifter och fakturor

När du ingår avtal med SMAK Certifiering åtar du dig att betala kostnad för revision och certifiering, kompletterande tjänster och tilläggsavgifter enligt SMAK Certifierings aktuella prislista. Våra avgifter utgår från den typ av certifiering du har och hur stor din produktion är.

Är du redan kund hos oss hittar du aktuell prislista på din kundsida. Du är också välkommen att kontakta oss på telefon 020-61 62 63 eller certifiering@smak.se om du har prisfrågor.

Om du har certifiering enligt IP-standarden betalar du även en licensavgift till Sigill Kvalitetssystem AB.

Har du certifiering enligt KRAV:s regelverk betalar du licensavgift till KRAV.

En revision innebär en kostnad för certifieringsbolaget dels för den tid som revisorn är på plats på din verksamhet men även för bokning, förberedelse inför revisionen, restid, efterarbete i form av uppföljningar, hantering av avvikelser, bedömning av åtgärder och även en granskning av hela revisionsprocessen och utfärdande av certifikat.

Våra revisorer ska fortbildas så de har en hög kunskapsnivå inom ditt verksamhetsområde och vi ska kalibrera oss med övriga organisationer som verkar inom certifiering så att din verksamhet får samma bedömning oavsett vilket certifieringsbolag du anlitar.

Vi gör omfattande rapporteringar till standardägare och myndigheter för att du ska få ta del av leveransmöjligheter, EU-stöd mm. För att kunna hantera certifieringsprocessen och dessa rapporteringar behöver vi ha IT system som uppfyller ställda krav.

Vårt arbete kräver en ackreditering vilket innebär att det görs revisioner även av vår verksamhet för att du ska kunna veta att vi uppfyller kraven för att få certifiera verksamheter. Detta utförs av den svenska myndigheten Swedac.

Har du en ekologisk verksamhet ingår det även att vi gör kostnadsfria stickprov hos 10% av våra ekologiska kunder och hos 30% av våra KRAV-kunder med djurhållning. Vi tar också ca 140 prover per år som analyseras för innehåll av ämnen som är otillåtna i ekologisk produktion och även den provtagningen är kostnadsfri för dig.

Vi får inga bidrag, anslag eller liknande från myndigheter eller andra. Vi arbetar ständigt för att hålla kostnaderna nere genom att utveckla vår planering av revisionsarbetet, effektiva arbetssätt och arbeta för att ha en personal som trivs så att de kan göra ett bra jobb med hög kvalitet.

Grundavgiften är en delbetalning av certifieringsavgiften och faktureras i början av året. Resterande kostnad betalas efter utförd revision med avdrag för grundavgiften.

I regelverket för ekologisk produktion regleras bland annat vilken information som ska lämnas till kontrollorganet (SMAK Certifiering). Aktuella produktionsuppgifter ska alltid finnas hos kontrollorganet. Information om vilket datum som gäller som sista inlämningsdatum får du i våra kundbrev/-mejl som skickas ut i januari. Informationen finns också på smak.se under menyfliken ”Aktuellt” samt på Mina sidor på smak.se under Stödmaterial. 

Om du inte lämnar in dina uppgifter i tid fakturerar vi en förseningsavgift. Försenade produktionsuppgifter innebär mertid för revisorn och administrationen för arbete med påminnelser och för sämre möjligheter att planera in och förbereda revisioner. 

Som ansluten till IP-standarden är du skyldig att inkomma med en egenrevision de år som revision ej utförs på plats. Egenrevisionen ska skickas in till det granskande certifieringsbolaget. Detta finns beskrivet i Sigill Kvalitetssystem AB:s Allmänna villkor punkt 1.2.4. Egenrevision ska vara inlämnad senast 31 mars enligt punkt 1.2.3 i Sigills Allmänna villkor. Om den inte inkommer i tid tas en förseningsavgift ut för att täcka administrativa merkostnader. De kunder som inte lämnat in åtgärdsplan senast den 31 maj kommer enligt punkt 1.2.3 Sigills allmänna villkor att stängas av från certifieringen.

Förseningsavgiften debiteras enligt gällande prislista. När du ingår avtal med SMAK Certifiering AB åtar du dig att betala kostnad för revision och certifiering, kompletterande tjänster och tilläggsavgifter enligt SMAK Certifiering AB:s gällande prislista.

SMAK Certifiering anlitar Fortnox för hantering av fakturering, så att vi kan lägga fullt fokus på din verksamhet och vårt uppdrag. Har du frågor om betalning av din faktura eller påminnelsefaktura, så skriver du direkt till minfaktura@fortnox.se

Om du har frågor om innehållet i din faktura, betalningsvillkor eller revisionen, så är du välkommen att kontakta oss på ekonomi@smak.se.

En certifiering innebär kostnader för ditt certifieringsbolag. En certifiering innefattar ett antal olika delar. Dels revisioner som ska utföras på plats på din verksamhet. En revision omfattar revisionstid på plats, bokning, förberedelse inför revisionen, restid, efterarbete i form av administration och uppföljning och bedömning av åtgärder för avvikelser. Därtill ska revisionsprocessen granskas och ett certifikat ska utfärdas.

Det finns även andra kostnader för sådant som ger förutsättningarna för att kunna vara ett ackrediterat certifieringsbolag och därmed få lov att få erbjuda certifieringstjänster.

Våra revisorer fortbildas så att de har en hög kunskapsnivå inom ditt verksamhetsområde. Vi ska kalibreras med övriga organisationer som verkar inom certifieringen så att du kan dig trygg med att din verksamhet får samma bedömning oavsett vilket certifieringsbolag du anlitar.

Vi gör omfattande rapporteringar till standardägare och myndigheter och för att kunna hantera dessa rapporteringar och hela certifieringsprocessen behöver vi ha IT-system som uppfyller ställda krav.

Vårt arbete kräver en ackreditering vilket innebär att vår verksamhet kontrolleras. Du som kund ska kunna kan lita på att vi uppfyller kraven för att få certifiera verksamheter. Dessa kontroller utförs av den svenska myndigheten Swedac. Vi kontrolleras även av myndigheterna Livsmedelsverket och Jordbruksverket för den ekologiska kontrollen.

För de ekologiska verksamheterna ingår det stickprovsrevisioner utan kostnad. Dessa utför vi på 10% av antalet kunder med ekologisk verksamhet och hos 30% av KRAV-certifierade kunder med djurhållning. Vi tar också prover hos 5% av våra kunder med ekologisk verksamhet som analyseras för ämnen som inte är tillåtna. Även dessa ingår kostnadsfritt i din certifiering.

Vi får inga bidrag, anslag eller liknande från myndigheter eller andra. Vi arbetar ständigt för att hålla kostnaderna nere genom att utveckla och effektivisera planeringen av revisionsarbetet och våra arbetssätt och genom att arbeta för personaltrivsel så att våra revisorer kan utföra ett arbete med hög kvalitet.

Produktionsuppgifter ekologisk primärproduktion

Manualen ” Så här registrerar du dina produktionsuppgifter” finns i Stödmaterial på Mina sidor. I manualen finns även information om hur du hittar det du behöver på SAM Internets hemsida.

Uppgifterna är viktiga för din revisor ska kunna göra en fullständig kontroll av din verksamhet och att din certifiering omfattar den produktion som du önskar få certifierad.  SMAK Certifiering har inte tillgång till SAM-internet, CDB eller andra register och därför behöver du själv lägga in uppgifterna på Mina sidor på smak.se. Du ska för din växtodling varje år lämna in skifteslista med areal och gröda och kartor samt uppgifter om eventuell växthusproduktion och djurhållning/biodling. 

Du ska även uppdatera din verksamhetsbeskrivning med de förändringar som gjorts sedan föregående år.

Du behöver inte registrera produktionsuppgifter i Mitt KRAV utan uppfyller regel 2.3.3 genom att registrera dem på Mina sidor på smak.se.  KRAV inhämtar produktionsuppgifterna via en integration till Mitt KRAV.