Hand stryker över jorden | SMAK Certifiering AB

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk lagstiftning och branschriktlinjer – ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder/konsumenter. Certifiering enligt en oberoende tredjepartsstandard är en stark konkurrensfördel och är i vissa fall även ett krav för att kunna exportera sina produkter.
SMAK Certifiering erbjuder certifieringar inom IP-standarden på grundnivå och sigillnivå samt har regelverk som tillval och kompletteringsmodulen IP Arbetsvillkor. Kontakta oss för att bli certifierade och göra rätt enligt IP-standarden idag.

Om IP-standarden

IP-standarden utvecklas och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem. Syftet med standarden är att underlätta handel för företag inom den gröna näringen. Utvecklingen av regelverket görs tillsammans med primärproducenter, dagligvaruhandel, grossister, konsumenter och andra intressenter. IP-standarden är ackrediterad av Swedac.

Du väljer själv vilken inriktning/modul din verksamhet ska certifieras enligt. Idag är nästan 4000 företag runt om i Sverige, Danmark och Finland certifierade enligt IP-standarden.

Kravnivåer inom IP-standard

IP står för ”Integrerad Produktion” och innebär en helhetssyn på hur odling påverkar omgivande miljö och en behovsanpassad odlingsstrategi. Syftet med IP-standarden är att bidra till en hållbar tillväxt av produktion och förädling av livsmedel och prydnadsväxter. IP-standarden är kopplad till Svenskt Sigill och finns i två kravnivåer och har tillvalen Klimat och Naturbeteskött samt kompletteringsmodulen IP Arbetsvillkor.

IP Grundcertifiering

IP Grundcertifiering omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och djurskydd på lagnivå enligt de lagar, regler och branschriktlinjer som gäller inom Sverige. Nivån omfattar produktionsinriktningar för:

IP Sigill

IP Sigill omfattar grundnivån IP Grundcertifiering men inkluderar även kriterier utöver de lagar, regler, och branschriktlinjer som gäller i Sverige för livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. En IP Sigill-certifiering berättigar företag till användningen av miljömärkningen Svenskt Sigill. Nivån omfattar produktionsinriktningar för:

 • Frukt & Grönt
 • Växtodling
 • Nöt & Mjölk
 • Gris
 • Lamm
 • Kyckling & Ägg
 • Prydnadsväxter & Plantskola
 • Biodling

Tillval och Kompletteringsmodul

Tillval Klimatcertifiering

Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser och många konsumenter vill kunna välja mat med mindre klimatpåverkan. För Sigill-producenter erbjuds en frivillig klimatmärkning. SMAK Certifiering AB har t.ex. certifierat Bjärekyckling, Sveriges första klimatcertifierade kyckling.

Tillval Naturbeteskött

För att få sälja sitt kött som Naturbeteskött ska reglerna i för IP Sigill Nötkött samt tilläggsreglerna för Naturbeteskött uppfyllas. Dessa regler säkrar att det, förutom livsmedelssäkerhet, miljö och djuromsorg, även sker vård av naturbetesmarker och den biologiska mångfalden. Att naturbetesmarker används vid betesgång är centralt för att köttet ska få säljas som Naturbeteskött.

Komplettering IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för schyssta arbetsvillkor och trygga arbetsgivare. En certifiering som innebär att man har kvalitetssäkrat sitt arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande. Certifieringen är ett bra bevis på att verksamheten uppfyller arbetsmarknadens lagar och regler.

Vad innehåller IP Arbetsvillkor?

 • Ledning och organisation
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsrättsliga regler – egna anställda
 • Arbetsrättsliga regler – inhyrd arbetskraft
 • Boende

Kostnad för certifiering enligt IP-standarden

Kostnaderna för att vara ansluten till IP-standarden består av två delar, dels en årlig systemavgift till Sigill Kvalitetssystem som anpassas efter storleken på ditt företag och betalas från den månad då du ansökt för certifieringen, dels kostnaden för certifieringen.

Bli certifierade enligt IP Livsmedel med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om IP Livsmedel IP Nöt & Mjölk och andra certifieringar via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen med komplett rådgivning vid anslutning och/eller revision efter samtliga certifieringar inom IP-standarden.

 1. Välj en certifiering.
 2. Läs igenom informationen.
 3. Ladda ner ansökningsblankett, fyll i och underteckna.
 4. Skicka in ansökan genom att bifoga den i formuläret nedan. Alternativt skicka in ansökan via post eller e-post.

Information om IP certifiering livsmedel
Information om IP certifiering lantbruk

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.